Müşteri:FİLLİ BOYA
Deneyim: Su Bazlı İç Cephe Ürünleri

iXiR Fonksiyonel İç Cephe Boyası
ÜRÜN TANIMI
Akrilik kopolimer esaslı, mat görünümlü, dekoratif profesyonel mat iç cephe boyasıdır.
ÖZELLİKLERİ
iXiR Fonksiyonel İç Cephe Boyası, ekonomi ve kaliteyi bir arada sunan, mat ve pürüzsüz görünüşlü, su kaldırır
yapıda, yüksek örtücülüğe sahip birinci sınıf bir boyadır. Fonksiyonel kullanıma yönelik olarak iç cephe duvar ve
tavan yüzeylere rahatlıkla uygulanabilir. Tavan uygulamalarında sıçratma minimum düzeydedir. Saten alçılı
yüzeylerde optimum performans için iXiR Şeffaf Astar ile uygulanması tavsiye edilir. Mat yapısı sayesinde
yüzey hatalarını kapatır. Uygulandığı yüzeyle bütünleşir. Yüksek teneffüs kabiliyetine sahiptir. Su bazlı olması
sebebiyle rahatsız edici bir kokusu yoktur, çevre dostudur.
UYGULANACAK YÜZEYLER
iXiR Fonksiyonel İç Cephe Boyası, iç cephe eski-yeni boyalı/sıvalı tavan-duvar, alçı, macun, alçıpan, betopan,
osb, cam tekstili yüzeyler üzerine uygun astarlama işlemi tamamlandıktan sonra uygulanır.
UYGULAMA
Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya
yapılacak yüzeyler, her türlü kir, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme
işlemleri yapılmalıdır. Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz sürelerine uyulmalıdır (28 gün).
Eski boyalı su-solvent bazlı yüzeyler üzerine, astar uygulamasına geçilmeden önce, yüzeylerin tamamına hafif
zımpara yapılmalıdır. Kireç üzerine direkt uygulama yapılmamalıdır.
İlk defa uygulama yapılacak yeni sıvalı iç yüzeylerde Alpina Astar veya Alpina Macun Astarı kullanılmalıdır.
Alçı, kireç, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli yüzeylerde iXiR Şeffaf Astar tek kat olarak tarama
ve perdahlama yapmadan, yüzeyde camımsı film tabakası oluşturmayacak şekilde uygulanmalıdır. Çok kirli
yüzeylerde (soba, kalorifer peteği üzeri duvar yüzeyleri) boyanın örtücülüğünü ve yüzeye tutunmasını artırmak
amacıyla 1 kat Caparol Kapatan uygulandıktan sonra, bir veya iki kat halinde son kat boya uygulanmalıdır.
Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile
+30°C arasında olmasına dikkat edilmeli ve yüzeyler dondan korunmalıdır. Fırça, rulo ve püskürtme ile
uygulanabilir.
Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı
yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir. Detaylı uygulama, sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili
bilgileri içeren ürün MSDS ve TDS formlarına www.filliboya.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Havasız (Airless) Püskürtmede
Basınç : 120-140 bar
Meme Açısı : 50°
Meme Ölçüsü (inch) : 0.019”
İnceltme (Su) : %10 (Hacimce)
İNCELTME
Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile %25-30 inceltilerek iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir.
Havasız (airless) püskürtmede, temiz su ile %10 inceltilerek yeterli film kalınlığı sağlanmak kaydıyla tek kat
uygulanabilir.
KURUMA SÜRESİ (20ºC, %65 HR’de)
Dokunma kuruması: 30-60 dakika
Katlar arası bekleme süresi: 4-6 saat
Son kuruma: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).
SARFİYAT
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Kilogram ile tek katta 11-14 m
2
alan
boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir.
Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.
Filli Boya Danışma Merkezi 444 1 222
AMBALAJ
20 Kg,10 Kg, 3.5 Kg
TEHLİKE TANIMI
Xi Tahriş edicidir.
TEHLİKE UYARILARI
R 43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
GÜVENLİK UYARILARI
S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S 23: Buharını solumayın.
S 24/25: Göz ve cilt ile temasından sakının.
S 37: Uygun eldiven giyin.
S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin