Indeko-W
ÜRÜN TANIMI
Su bazlı silikon katkılı emülsiyon esaslı, soft mat görünümlü, yapı son kat iç cephe boyasıdır.
ÖZELLİKLERİ
Indeko-W, silikon teknolojisi ile güçlendirilen, yüksek dayanım gücü ve yüksek örtücülüğünün yanı sıra
kendisine özel soft mat dokusu sayesinde gerçek silinme özelliğine sahip bir boyadır.
UYGULANACAK YÜZEYLER
Indeko-W, iç cephe eski-yeni boyalı/sıvalı tavan-duvar, alçı, macun, alçıpan, betopan, OSB, cam tekstili
yüzeyler üzerine uygun astarlama işlemi tamamlandıktan sonra uygulanır.
UYGULAMA
Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya
yapılacak yüzeyler, her türlü kir, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme
işlemleri yapılmalıdır. Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz sürelerine uyulmalıdır (28 gün).
Eski boyalı su-solvent bazlı yüzeyler üzerine, astar uygulamasına geçilmeden önce, yüzeylerin tamamına hafif
zımpara yapılmalıdır. Kireç üzerine direkt uygulama yapılmamalıdır.
Çok kirli yüzeylerde (soba, kalorifer peteği üzeri duvar yüzeyleri) boyanın örtücülüğünü ve yüzeye tutunmasını
artırmak amacıyla 1 kat Caparol Kapatan uygulandıktan sonra, bir veya iki kat halinde son kat boya
uygulanmalıdır. Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey
sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmeli ve yüzeyler dondan korunmalıdır. Fırça, rulo ve
püskürtme ile uygulanabilir.
Küf oluşmuş yüzeylerde Indeko-W uygulaması şu şekilde yapılmalıdır: Yüzeyde oluşan küf bir bez veya fırça
yardımı ile Capatox kullanılarak temizlenmelidir. Daha sonra Capatox solüsyonu kesinlikle inceltilmeden fırça ile
yüzeye sürülmelidir. Yüzey kuruduktan sonra, önce 1 kat Indeko-Astar, sonra iki kat Indeko-W uygulanmalıdır.
Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı
yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.
Havasız (Airless) Püskürtmede
Basınç:120-140 bar
Meme Açısı:50°
Meme Ölçüsü (inch): 0.019”
İnceltme: %10
İNCELTME
Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile %20 inceltilerek iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir.
KURUMA SÜRESİ (20ºC, %65 HR’de)
Dokunma kuruması: 30-60 dakika
Katlar arası bekleme süresi: 4-6 saat
Son kuruma: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).
Not: İkinci kat uygulamaya 4 saatten önce kesinlikle başlanmamalıdır. Maksimum örtücülük; bekleme süresine
dikkat edildiği ve astar uygulaması yapıldığı durumlarda elde edilir. Yüzeyler tam kuruma süresince dondan
korunmalıdır.
SARFİYAT
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre tek katta 55-80 ml/m
2
arasında değişir. 1 Litre
ile tek katta 13-18 m2
alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir.
Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.
AMBALAJ
15 L
Filli Boya Danışma Merkezi 444 1 222
TEHLİKE TANIMI
Xi Tahriş edicidir.
TEHLİKE UYARILARI
R 43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
GÜVENLİK UYARILARI
S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S 23: Buharını solumayın.
S 24/25: Göz ve cilt ile temasından sakının.
S 37: Uygun eldiven giyin.
S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.