Müşteri:Filli Boya
Deneyim:Macun ve Astarlar

Indeko-Astar
ÜRÜN TANIMI
Beyaz pigmentli, akrilik emülsiyon reçine esaslı iç cephe astarıdır.
ÖZELLİKLERİ
Son kat boyanın örtme gücünü artırır ve daha iyi yapışmasını sağlar. Yüzeyin emiş gücünü azaltarak boya
sarfiyatını azaltır. Renk değişimi uygulamalarında boya ve zaman tasarrufu sağlar. Bazik alkali etkileri minimum
seviyeye indirir. Su ve neme karsı dirençlidir. Yüzeylerin teneffüs kabiliyetini engellemez. Zaman ve isçilikten
tasarruf sağlar.
UYGULANACAK YÜZEYLER
Indeko-Astar, beton, brüt beton, ham sıvalı yüzeyler, mdf, betopan, osb, tuğla, kendini taşıyabilen eski boyalı
(su-solvent bazlı) ve macun uygulanmış yüzeylerde uygulanır.
UYGULAMA
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kalıp yağı, kir, toz, gevşek tabakalardan temizlendikten sonra astarlama
işlemi yapılır. Eski/yeni sentetik boyalı yüzeylerden su bazlı sisteme geçmeden önce ve İpekmat-Yarımat-Parlak
su bazlı sistemlerde (astar uygulama öncesi) yüzeylerin zımpara ile matlaştırılması gerekmektedir. Çimento
esaslı sıva ve tamirat malzemelerinin priz sürelerine uyulmalıdır. Uygulama sırasında yüzey sıcaklığının +5°C ile
+30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Astar uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey dondan
korunmalıdır. Uygulamalar fırça, rulo veya airless (püskürtme) ile tek kat yapılmalıdır. Uygulama sonrasında
kullanılan gereçler su ile temizlenmelidir.
Not: Yeni sıvalı yüzeylere geniş şeffaf koli bandı yapıştırılıp çekilmelidir. Sıva tanecikleri yoğun olarak geliyorsa
raspalama, zımparalama ya da mekanik yollarla temizlik yapıldıktan sonra astar uygulamasına geçilmelidir.
Küf oluşmuş yüzeylerde Indeko-Astar uygulaması şu şekilde yapılmalıdır: Yüzeyde oluşan küf bir bez veya fırça
yardımı ile Capatox kullanılarak temizlenmelidir. Daha sonra Capatox solüsyonu kesinlikle inceltilmeden fırça ile
yüzeye sürülmelidir. Yüzey kuruduktan sonra, önce 1 kat Indeko-Astar, sonra iki kat Indeko-Home veya IndekoW
uygulanmalıdır.
Havasız (Airless) Püskürtmede:
Basınç:120-140 bar
Meme Açısı:50°
Meme Ölçüsü (inch): 0.013”
İnceltme: %5
İNCELTME
Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile %10 inceltilerek tek kat halinde uygulanması tavsiye edilir.
KURUMA SÜRESİ (20ºC, %65 HR’de)
Son kat boya uygulaması: 4 saat
Solvent bazlı yüzey üzerine uygulaması: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi
uzayabilir).
SARFİYAT
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre tek katta 90-140 ml/m
2
arasında değişir.
1 Litre ile tek katta 7-11 m
2
alan astarlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir.
Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.
AMBALAJ
15 L, 2.5 L
TEHLİKE TANIMI
Xi Tahriş edicidir.
Filli Boya Danışma Merkezi 444 1 222
TEHLİKE UYARILARI
R 43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
GÜVENLİK UYARILARI
S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S 23: Buharını solumayın.
S 24/25: Göz ve cilt ile temasından sakının.
S 37: Uygun eldiven giyin.
S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.