Müşteri:Filli Boya
Deneyim:Sentetik Ürün Grubu

Filli Boya Yağlı Boya®
-Lüks Parlak
ÜRÜN TANIMI
Alkid reçine esaslı, yüksek parlaklık ve yüksek örtme gücüne sahip, yapışması mükemmel, son kat lüks parlak
boyadır.
ÖZELLİKLERİ
İçerdiği alkid reçine sayesinde yüksek kalıcı parlaklığa sahiptir. Uygulandığı yüzeylerde yüksek örtme gücüne
ve yayılma özelliğine sahiptir. Rahat tarama özelliği ile fırça ve rulo izi bırakmaz, akmaya karşı dirençlidir.
UYGULANACAK YÜZEYLER
İç ve dış mekânlarda ahşap, demir-çelik-sac, beton, brüt beton, sıva, betopan, alçıpan, OSB ve MDF
yüzeylerde uygun astar ile güvenle kullanılır.
UYGULAMA
Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya
yapılacak yüzeyler, her türlü kir, pas, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey
düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz sürelerine uyulmalıdır (28 gün).
Eski boyalı su-solvent bazlı yüzeyler üzerine, astar uygulamasına geçilmeden önce, yüzeylerin tamamına hafif
zımpara yapılması unutulmamalıdır.
Yeni boyanacak ahşap yüzeyler: Ağaç üzerindeki budaklar yakılarak ağaç reçineleri selülozik tiner ile
temizlenmelidir. Daha sonra Caparol Holzimprägniergrund (Ahşap Emprenye) ile doyurulmalıdır. Bu şekilde
ahşabı zedeleyen ve rengini değiştiren mantarlara karşı yüzeyde uzun süreli bir önlem alınmış olur. Daha sonra
Caparol TriMaXX® Sentetik Astar ile astarlama yapılır. İnce zımpara ile yüzeyi düzelttikten sonra son kat olarak
Filli Boya Yağlı Boya-Lüks Parlak uygulanabilir.
Rengini kaybetmiş veya kirlenmiş eski boyalı ahşap yüzeyler: Yüzey ince zımpara ile temizlenmelidir.
Macunlama ve zımparalama yapılan yüzey Caparol TriMaXX® Sentetik Astar ile astarlanmalıdır. İnce zımpara
ile yüzey düzeltildikten sonra Filli Boya Yağlı Boya-Lüks Parlak ile boyanmalıdır.
Yeni boyanacak demir-çelik-sac yüzeyler: Öncelikle yüzey üzerindeki yağ, pas ve her türlü kirlilik yüzeyden
uzaklaştırılmalıdır. Sonra pas önleyici Caparol TriMaXX® Antipas ile yüzeyler iki kat olarak astarlanmalıdır.
Astarlanmış yüzeylere zımpara ile yüzey düzeltmesi yapıldıktan sonra Filli Boya Yağlı Boya-Lüks Parlak
uygulaması yapılır. Galvanizli sac, alüminyum, bakır, çinko gibi metal yüzeyler üzerine Caparol Astarix
uygulaması yapıldıktan sonra Filli Boya Yağlı Boya-Lüks Parlak uygulaması yapılır.
Rengini kaybetmiş eski boyalı metal yüzeyler: Yüzey ince zımpara ile oksidasyon tabakasından arındırılmalıdır.
Paslanma belirtisi yoksa Caparol TriMaXX® Sentetik Astar ile astarlanmalı ve daha sonra ince zımpara ile yüzey
düzeltmesi yapıldıktan sonra Filli Boya Yağlı Boya-Lüks Parlak ile boyanmalıdır.
Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile
+30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır. Fırça, rulo ve püskürtme ile
uygulanabilir. Rulo ve fırça ile iki kat uygulama yapılmalı, katlar arasında 24 saat beklenmelidir. Kullanılan
gereçler, uygulamadan hemen sonra Caparol Sentetik Tiner D veya Caparol Sentetik Tiner ile temizlenmelidir.
Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı
yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.
Havasız (Airless) Püskürtmede:
Basınç : 120-140 bar
Meme Açısı : 50°
Meme Ölçüsü (inch) : 0.013”
İnceltme : %5-10 (Hacimce)
İNCELTME
Rulo veya fırça ile uygulama kıvamına getirmek için %5-10 oranında Caparol Sentetik Tiner ile incelterek iki kat
uygulayınız. Havasız (airless) püskürtmede, Caparol Sentetik Tiner ile %5-10 oranında inceltilerek yeterli film
kalınlığı sağlanmak kaydıyla tek kat uygulanabilir. Farklı marka tinerlerle yapılacak inceltmelerde yüzeyde
kabarma, büzüşme, çatlama ve kuruma problemleri oluşabileceği unutulmamalıdır.
KURUMA SÜRESİ (20ºC, %65 HR’de)
Dokunma kuruması: 3-4 saat
Katlar arası bekleme süresi: 12-24 saat
Sert kuruması: 24 saat
Not: Daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süreleri uzayabilir.
Filli Boya Danışma Merkezi 444 1 222
SARFİYAT
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 18-20 m2
alan boyanabilir.
(25±5 µm kuru film kalınlığında). Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
PARLAMA NOKTASI
36ºC
DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak saklanabilir. Ambalajın
içinde bakiye kaldığı zaman kalan boyayı en güvenli şekilde saklamak için, boyanın üstü tamamen kaplanana
kadar kullanılan tinerden ilave edilmeli ya da ambalajın kapağı sıkıca kapatılıp, 1-2 kez 180° çevirip
düzeltilmelidir.
AMBALAJ
15 Litre, *7.5 Litre, *3.75 Litre, 2.5 Litre, 0.75 Litre
* (7.5 litre ve 3.75 litre ambalajlar sadece beyaz olarak satılmaktadır).
TEHLİKE TANIMI
Xn Zararlı
TEHLİKE UYARILARI
R 10: Alevlenir.
R 65: Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.
GÜVENLİK UYARILARI
S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S 13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
S 23: Buharı teneffüs etmeyiniz.
S 36: Uygun koruyucu giysi giyin.
S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.