Müşteri:Filli Boya
Deneyim:Macun ve Astarlar

ÜRÜN TANIMI
Alçı yüzeylerin yüksek emiciliğini önleyen, plastik boyalar için özel olarak tasarlanmış kullanıma hazır şeffaf bir
alçı yüzey astarıdır.
ÖZELLİKLERİ
Filli Boya Şeffaf Astar’ın, plastik boyaların (Filli Boya Fonksiyonel İç Cephe Boyası, Alpina Plus ve Alpina Mat)
uygulanması öncesi astarlama işleminde kullanılması gerekmektedir. Yüksek penetrasyon özelliği sayesinde alçı
yüzeyin emiciliğini önler ve boyanın yüzey ile bütünleşmesini sağlar. Erken kurumayı engeller ve boya sarfiyatını
azaltarak ekonomi sağlar.
UYGULANACAK YÜZEYLER
Alçı, kireç badana, özelliğini yitirmiş düşük kaliteli emici plastik boyalı yüzeyler, gaz beton vb. çok emici ve/veya
tozuma karakterli yüzeylerde uygulanır.
UYGULAMA
Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya
yapılacak yüzeyler, her türlü kir, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme
işlemleri yapılmalıdır. Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz sürelerine uyulmalıdır (28 gün).
Alçı ve benzeri yüzeylerde zımpara yapıldıktan sonra yüzeyin nemli bir bez/nemli araç yıkama fırçası-çalı
süpürgesi ile tozu alındıktan sonra şeffaf astar uygulamasına geçilmelidir. Filli Boya Şeffaf Astar uygulamasından
6 saat sonra boya uygulaması yapılmalıdır. Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya
kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan
korunmalıdır. Filli Boya Şeffaf Astar inceltme yapılmadan yüzeye fırça veya rulo ile tarama/perdahlama
yapılmadan (rulo yüzeyde bir yönde, bir tur attırılarak) camımsı yüzey oluşturmadan uygulanmalıdır. Camımsı
yüzey oluşmuş ise mutlaka zımpara yapılarak yüzey matlaştırılmalıdır. Kesinlikle Airless (püskürtme) yöntemi ile
uygulanmamalıdır.
Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı
yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir. Detaylı uygulama, sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili
bilgileri içeren ürün MSDS ve TDS formlarına www.filliboya.com adresinden ulaşabilirsiniz.
İNCELTME
Kullanıma hazırdır.
KURUMA SÜRESİ (20ºC, %65 HR’de)
Dokunma kuruması: 1 saat
Boya uygulama: 6 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).
SARFİYAT
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 8-1 2 m2
alanastarlanabilir.
Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir.
Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.
AMBALAJ
15 L, 7.5 L, 3.5 L
TEHLİKE TANIMI
Xi Tahriş edicidir.
TEHLİKE UYARILARI
R 43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
Filli Boya Danışma Merkezi 444 1 222
GÜVENLİK UYARILARI
S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S 23: Buharını solumayın.
S 24/25: Göz ve cilt ile temasından sakının.
S 37: Uygun eldiven giyin.
S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.