Müşteri:Filli Boya
Deneyim:Macun ve Astarlar

ÜRÜN TANIMI
Alçı yüzeylerin yüksek emiciliğini dolayısıyla, boyama işleminde yaşanan sorunlara kesin çözüm getiren,
kopolimer emülsiyon esaslı, kullanıma hazır şeffaf bir alçı yüzey astarıdır.
ÖZELLİKLERİ
Yüksek penatrasyon ve güçlü bağlayıcı özelliği sayesinde alçı yüzeyin emiciliğini tamamen önler ve boyanın
yüzey ile bütünleşmesini sağlar. Erken kurumayı engeller ve boya sarfiyatını azaltarak ekonomi sağlar. Boyanın
performansını büyük ölçüde arttıran Filli Boya Saten Alçı Astarı, boyada sorunlu yüzey olan alçı yüzeyleri ideal
anlamda boyaya hazır hale getirir. Filli Boya Saten Alçı Astarı her tür boya öncesi astarlama işleminde güvenle
kullanılır.
UYGULANACAK YÜZEYLER
Alçı, kireç badana, özelliğini yitirmiş düşük kaliteli emici plastik boyalı yüzeyler, gaz beton vb. çok emici ve/veya
tozuma karakterli yüzeylerde uygulanır.
UYGULAMA
Filli Boya Saten Alçı Astarı uygulanacak yüzeyler kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Alçı ve
benzeri yüzeylerde zımpara yapıldıktan sonra yüzeyin nemli bir bez/nemli araç yıkama fırçası-çalı süpürgesi ile
tozu alındıktan sonra şeffaf astar uygulamasına geçilmelidir. Filli Boya Saten Alçı Astarı gerekli inceltme
yapılmadan yüzeye fırça veya rulo ile uygulanabilir. Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5°C ile +30°C
arasında olmalıdır. Astar uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey dondan korunmalıdır. Filli Boya Saten
Alçı Astarı uygulamasından en az 6 saat sonra boya uygulaması yapılmalıdır. Fırça veya rulo ile
tarama/perdahlama yapılmadan (rulo yüzeyde bir yönde, bir tur attırılarak) uygulanmalıdır. Astarın tarama
yapılarak, özellikle izolasyon amaçlı kullanılması, glitolinli macun veya solvent bazlı astar ve boya üzerine
kullanılması kesinlikle önerilmemektedir.
UYARI
Filli Boya Saten Alçı Astarı uygulanmış yüzeylerde camımsı bir tabaka oluşmamalıdır. Camımsı tabaka mutlaka
zımpara veya mekanik yollarla yüzeyden alınarak yüzey matlaştırılmalıdır. Aksi takdirde soyulma, çatlama,
kabarma, rulo izi ve örtücülük problemleri yaşanabilir. Yüzeyde film tabakası oluşturmayacak şekilde
uygulanmalıdır. Tozuma karakteri olmayan ya da az yüzeylerde %20 inceltme önerilir (Yüzeye el sürüldüğünde
elinize yüzeysel toz geliyor ise tozuma karakteri olmayan ya da az olan, elinizi sürdüğünüzde aşırı beyazlamatozuma
oluyorsa tozuma karakteri yüzey denilebilir). Uygulama sonrasında kullanılan gereçler su ile
temizlenmelidir. Asla Airless (püskürtme) yöntemi ile uygulanmamalıdır.
İNCELTME
Kullanıma hazırdır.
KURUMA SÜRESİ (20ºC, %65 HR’de)
Dokunma kuruması: 1 saat
Boya uygulama: 6 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).
SARFİYAT
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre tek katta 80-125 ml/m
2
arasında değişir.
1 Litre ile tek katta 8-12.5 m
2
alan astarlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir.
Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.
AMBALAJ
20 L, 5 L
TEHLİKE TANIMI
Xi Tahriş edicidir.
TEHLİKE UYARILARI
R 43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
Filli Boya Danışma Merkezi 444 1 222
GÜVENLİK UYARILARI
S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S 23: Buharını solumayın.
S 24/25: Göz ve cilt ile temasından sakının.
S 37: Uygun eldiven giyin.
S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.