Müşteri:Filli Boya
Deneyim:Su Bazlı İç Cephe Ürünleri

Filli Boya Panel Kapı Boyası
ÜRÜN TANIMI
Panel kapılar için özel olarak geliştirilmiş akrilik reçine esaslı yarı mat görünümlü, örtücü ve koruyucu su bazlı
son kat panel kapı boyasıdır.
ÖZELLİKLERİ
Su ile inceltilebilen, ahşabın dokusunu gösteren yapıdadır. Suya ve evdeki kimyasallara karşı dayanıklıdır.
Sararmaya karşı maksimum direnç gösterir, yüzeye mükemmel yapışır. Su bazlı olması nedeni ile rahatsız edici
bir kokusu yoktur ve çevre dostudur.
UYGULANACAK YÜZEYLER
Amerikan panel kapılarda, masif ahşap kapılarda, kaplamalı ahşap kapılar üzerine uygulama önerilir. Ham
yüzeyin boyanması, ya da boya üstü boya uygulamasında kullanılır. Boya üstü boya uygulamalarında, su bazlı
boya ve vernikler, solvent bazlı boya ve vernikler üzerine uygulanabilir. Yatay ahşap zemin ve yaya trafiği olan
yüzeylerde kullanılmamalıdır.
UYGULAMA
Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya
yapılacak yüzeyler, her türlü kir, toz, yağ, gevşek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri
yapılmalıdır.
Eski boyalı yüzeyler üzerine, boya uygulamasına geçilmeden önce, yüzeylerin tamamına yüzey ihtiyacına göre
belirlenecek zımpara ile hafif zımpara yapılması ve zımpara tozlarının yüzeyden temizlenmesi gerekmektedir.
Bu işlemler sonrası Filli Boya Panel Kapı Boyası uygulamasına geçilebilir.
Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile
+30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır. Rulo, fırça ve püskürtme ile
uygulanabilir. Rulo ve fırça ile iki kat halinde uygulama yapılmalıdır (Uygulama yüzeyinin durumuna ve rengine
bağlı olarak ihtiyaca göre üçüncü kat uygulama da yapılabilir). Devam eden işlerde aynı kat sayısında
uygulama yapılmalıdır. Kullanılan gereçler, uygulamadan hemen sonra bol su ile temizlenmelidir.
DİKKAT: Uygulamaya yapılan kapı kanatları uygulamadan sonra 24 saat açık tutulmalı ve 24 saatin sonunda
boyanın tam kuruması sağlandıktan sonra kapalı duruma getirilmelidir.
Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı
yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.
Havasız (Airless) Püskürtmede
Basınç : 120-140 bar
Meme Açısı : 50°
Meme Ölçüsü (inch) : 0.019”
İnceltme (Su) : Kullanıma hazır.
İNCELTME
Ürün kullanıma hazırdır. Gerekli ise fırça ve rulo uygulamalarında maksimum %5 oranında temiz su ile
inceltilerek iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir. Kullanmadan önce ürün iyice karıştırılmalıdır. Havasız
(airless) püskürtmede, gerekirse temiz su ile %5 inceltilerek yeterli film kalınlığı sağlanmak kaydıyla tek kat
uygulanabilir.
KURUMA SÜRESİ (20ºC, %65 HR’de)
Dokunma kuruması: 40-60 dakika
Katlar arası bekleme süresi: 4-5 saat
Sert kuruması: 24 saat (Daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).
SARFİYAT
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 10-15 m
2
alan boyanabilir.
Uygulama yüzeyinin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı olarak sarfiyat değişikliği
olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir.
Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.
Filli Boya Danışma Merkezi 444 1 222
AMBALAJ
2.5 Litre, 1.25 Litre