Müşteri:Filli Boya
Deneyim: Dış Cephe Ürünleri

ÜRÜN TANIMI
Silikon emülsiyon esaslı, fotokatalitik özelliği ile uzun süre temiz kalabilen dış cephe boyası.
ÖZELLİKLERİ
AmphiSilan-W ayrıca özel dokusu, silikon yapısı ile ideal su iticilik özelliğine sahiptir, yüksek yapışma gücü ile
yüzeyle bütünleşir. Bu şekilde uygulandığı yüzeyler dökülmez, kabarmaz. Kullanılan özel pigment ve
bağlayıcıların UV ışınlarına ve iklim şartlarına karşı gösterdikleri dayanıklılık sayesinde renkler uzun yıllar boyunca
solmaz. AmphiSilan-W kolay uygulanır, yüzeylerde silikon katkısı sayesinde kolay yayılır. Zaman ve işçilikten
tasarruf sağlar.
UYGULANACAK YÜZEYLER
Sıva serpme sıva, tarak mozaik, beton ve mineral yüzeylerde, ayrıca yenileme için rengini kaybetmiş, kendini
taşıyabilen silikon veya akrilik esaslı boyaların üzerine uygulanabilir. Nefes alma kabiliyetinin yüksek olması
nedeniyle, ısı yalıtım sistemlerinin üzerine özellikle önerilir.
UYGULAMA
Yüzey sağlam, temiz, kuru, tozsuz ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Cephede oluşan mantar, yosun ve
küfler tazyikli su ile temizlenmelidir. Temizleme işleminin ardından yüzey Capatox ile dezenfekte edilmeli ve
kurumaya bırakılmalıdır. Gerekli zemin hazırlığından sonra AmphiSilan Astar ile astarlanmalıdır. Astar kuruduktan
sonra AmphiSilan-W en çok %15 inceltilip iki kat olarak fırça, rulo ile uygulanmalıdır. Püskürtme ile en çok hacimce
%5 inceltilip tek kat olarak cepheye uygulanmalıdır. Katlar arası havanın sıcaklığına ve nemine bağlı olarak en az
6-8 saat beklenmelidir. Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. Bol
esintili ve direk güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır. Kullanılan gereçler, işlem bittikten sonra su ile
temizlenmelidir. +30°C üzerinde hava sıcaklıklarında uygulama yapılacaksa gölge olan cephelerde uygulama
yapılmalı ve saat 11-16 arasında uygulama yapılması önerilmemektedir.
Not: Tuz kusması olan veya tuz kusması riskinin bulunduğu yüzeylerde sorunun çözülmesi için boya astarı
öncesinde 1 ölçek Disboxan 451 + 1 ölçek su karışımının fırça ile yüzeye uygulanması tavsiye edilir.
Havasız (Airless) Püskürtmede
Basınç : 140 bar
Meme Açısı : 50°
Meme Ölçüsü (inch) : 0.019”-0.021’’
İnceltme (su) : %5 (hacimce)
İNCELTME
En çok %15 oranında temiz su ile inceltilir. Dış cephe boyalarında yapılacak yüksek metrajlı işlerde ürünlerin aynı
oranda inceltilmesine, ton farkları oluşmaması için dikkat edilmelidir.
KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR’ de)
Dokunma Kuruması : 1-2 saat
İkinci kat uygulama : 6-8 saat
Son Kuruma : 24 saat
SARFİYAT
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta, 6-10 m² arasında alan
boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın
kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.
AMBALAJ
15 L
TEHLİKE TANIMI
Xi Tahriş edicidir.
Filli Boya Danışma Merkezi 444 1 222
TEHLİKE UYARILARI
R 43 : Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
GÜVENLİK UYARILARI
S 2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S 23 : Buharını solumayın.
S 24/25 : Göz ve cilt ile temasından sakının.
S 37 : Uygun eldiven giyin.
S 46 : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S 56 : Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.