Müşteri:Filli Boya
Deneyim:Macun ve Astarlar

Alpina Macun
ÜRÜN TANIMI
Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı iç cephe yüzey düzeltme macunudur.
ÖZELLİKLERİ
Daha önce boyanmış ve kabarmış iç yüzeylerin temizlenmesiyle oluşan boşlukların doldurulmasında ve mevcut
hataların giderilmesinde fiziksel dayanımlı dolgu görevi görür. Esneme kabiliyeti nedeniyle rötre çatlaklarının
boya üzerine çıkmasını önler. Su ve neme karşı dirençlidir. Çok sağlam ve eşit düzlükte bir zemin oluşturur.
Kuruduktan sonra uygun astar kullanılmak şartıyla her türlü boya uygulanabilir. Emiciliği son derece azdır, boya
sarfiyatı düşüktür. Yüzeylerin teneffüs kabiliyetini engellemez. Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.
UYGULANACAK YÜZEYLER
İç cephelerdeki beton ve mineral sıvalı, eski boyalı, pürüzlü, yüzeylerin düzgün hale getirilmesi ve rötre
çatlaklarının doldurulmasında güvenle kullanılır.
UYGULAMA
Alpina Macun kullanıma hazırdır. Uygulama öncesinde yüzeyin toz, kir ve yağdan arındırılmış olması, kabaran
kısımlar iyice kazınmalı ve yüzey kuru olmalıdır. Mineral esaslı, emiciliği çok az, tozuma yapmayan, ham sıvalı
iç yüzeylerde bir kat Alpina Astar veya Alpina Macun Astarı; yüksek emici ve tozuma karakterli yüzeylerde bir
kat Filli Boya Saten Alçı Astarı uygulandıktan sonra iç cephe macunu uygulaması yapılmalıdır. Alpina Macun,
yüzey düzgünlüğünü sağlayıncaya kadar spatül, esnek çelik mala ile katlar arası kurumaya dikkat edecek
şeklinde uygulanmalıdır. Katlar arası kuruma süresi 2-4 saat arasıdır. 24 saat sonra zımparalanır. Uygun astar
kullanılmak sureti ile her türlü boya uygulanabilir. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile
+30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Yeni uygulanmış macunlu yüzey bol esinti ve güneş ışığından
korunmalıdır. Kullanılan gereçlerin, işlem bittikten sonra su ile temizlenmesi önerilir. Brüt Beton yüzeylerde kalıp
yağı temizliğinden sonra, macun öncesi Filli Boya Brüt Beton Astarı ile kullanılması önerilir.
İNCELTME
Kullanıma hazırdır.
KURUMA SÜRESİ (20ºC, %65 HR’de)
Dokunma kuruması: 1 saat
Son kuruma: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).
SARFİYAT
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre tek katta 500-1.500 gr/m
2
arasında değişir.
1 Kilogram ile tek katta 0.75-2 m
2
alan macunlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması
yapılmalıdır.
DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir.
Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.
AMBALAJ
25 Kg, 5 Kg
TEHLİKE TANIMI
Xi Tahriş edicidir.
TEHLİKE UYARILARI
R 43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
GÜVENLİK UYARILARI
S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S 23: Buharını solumayın.
S 24/25: Göz ve cilt ile temasından sakının.
S 37: Uygun eldiven giyin.
S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.