Müşteri:Filli Boya
Deneyim:Macun ve Astarlar

ÜRÜN TANIMI
Su bazlı, akrilik kopolimer esaslı, yüksek penetrasyon ve aderansa sahip, yoğun konsantre astardır.
ÖZELLİKLERİ
Kokusuzdur, boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar, boyanın yüzeye tutunmasını maksimum seviyeye
çıkartır, uygulandığı yüzeyin emiciliğini azaltır, boyanın erken kurumasını engeller, farklı emiciliğe sahip
yüzeylerde son kat boyada oluşabilecek renk dalgalanmalarını önler. Boyanın sarfiyatını önemli ölçüde azaltır.
Yüksek penetrasyon özelliğine sahiptir, çevre dostudur.
UYGULANACAK YÜZEYLER
Alçı, kireç badana, özelliğini yitirmiş düşük kaliteli emici plastik boyalı yüzeyler, gaz beton vb. çok emici ve/veya
tozuma karakterli yüzeylerde uygulanır.
UYGULAMA
Alpina 1/7 Konsantre Astar uygulanacak yüzeyler kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Alçı
ve benzeri yüzeylerde zımpara yapıldıktan sonra yüzeyin nemli bir bez/nemli araç yıkama fırçası-çalı süpürgesi
ile tozu alındıktan sonra şeffaf astar uygulamasına geçilmelidir.
Alpina 1/7 Konsantre Astar gerekli inceltme yapıldıktan sonra (1 ölçek Alpina 1/7 Konsantre Astar + 7 ölçek su
karışımı) yüzeye fırça veya rulo ile uygulanabilir.
Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. Astar uygulama ve kuruma süreleri
içerisinde yüzey dondan korunmalıdır. Alpina 1/7 Konsantre Astar uygulamasından en az 4 saat sonra boya
uygulaması yapılmalıdır. Fırça veya rulo ile tarama/perdahlama yapılmadan (rulo yüzeyde bir yönde, bir tur
attırılarak) uygulanmalıdır. Astarın daha az su ile inceltilerek veya tarama yapılarak, özellikle izolasyon amaçlı
kullanılması, glitolinli macun veya solvent bazlı astar ve boya üzerine kullanılması kesinlikle önerilmemektedir.
UYARI
Alpina 1/7 Konsantre Astar uygulanmış yüzeylerde camımsı bir tabaka oluşmamalıdır. Camımsı tabaka mutlaka
zımpara veya mekanik yollarla yüzeyden alınarak yüzey matlaştırılmalıdır. Aksi takdirde soyulma, çatlama,
kabarma, rulo izi ve örtücülük problemleri yaşanabilir. Yüzeyde film tabakası oluşturmayacak şekilde
uygulanmalıdır. Tozuma karakteri olmayan ya da az yüzeylerde 1/10-1/12 inceltme önerilir (Yüzeye el
sürüldüğünde elinize yüzeysel toz geliyor ise tozuma karakteri olmayan ya da az olan, elinizi sürdüğünüzde aşırı
beyazlama-tozuma oluyorsa tozuma karakteri yüzey denilebilir). Uygulama sonrasında kullanılan gereçler su ile
temizlenmelidir. Asla Airless (püskürtme) yöntemi ile uygulanmamalıdır ve asla inceltilmeden kullanılmamalıdır.
İNCELTME
1 ölçek astar, 7 ölçek su ile inceltilir. Yüzeyin emiciliğine ve ortam sıcaklığına bağlı olarak sulandırma oranının
1/10’a çıkartılması tavsiye edilir.
KURUMA SÜRESİ (20ºC, %65 HR’de)
Dokunma kuruması: 1 saat
Boya uygulama: 4 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).
SARFİYAT
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre tek katta 15-25 ml/m
2
arasında değişir. 1 Litre
ile tek katta 40-65 m
2
alan astarlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir.
Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.
AMBALAJ
15 L, 2.5 L, 0.75 L
TEHLİKE TANIMI
Xi Tahriş edicidir.
TEHLİKE UYARILARI
R 43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
Filli Boya Danışma Merkezi 444 1 222
GÜVENLİK UYARILARI
S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S 23: Buharını solumayın.
S 24/25: Göz ve cilt ile temasından sakının.
S 37: Uygun eldiven giyin.
S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.