Müşteri:Filli Boya
Deneyim:Yapı Kimyasalları

TANIMI
Akrilik kopolimer reçine esaslı, su bazlı, tek komponentli, kullanıma hazır, elastik, her tür zemine kolayca
uygulanabilen, beyaz renkli (üzeri boyanabilen) sürme su yalıtım malzemesidir.
KULLANIM ALANLARI
Đç ve dış mekanlarda, yatayda ve düşeyde, düz ve eğimli çatılarda, teras, balkon, havuz ve su depolarında,
oluk, saçak ve baca kenarlarında, beton, sıva, tuğla, çinko, galvaniz, briket gibi yüzeylerde kullanılabilir.
ÖZELLĐKLERĐ
• Kullanıma hazırdır.
• Uygulaması çok kolay olup yarı akışkan özelliği vardır. Bu yüzden çok zor yüzeyleri kolayca
kaplayabilir. Đşçilik maliyeti düşüktür.
• Elastiktir. 1 ile 1.5 mm. kalınlıkta 23°C’de 24 saat sonra % 600 uzama gösterir.
• Her türlü yapı malzemesine mükemmel yapışma sağlar.
(Mineral esaslı yüzeylerde yapışma dayanımı: 7.15 kgf / cm2
).
• Sıcak soğuk farklarında elastikiyetini korur. (70°C’de % 476, -17°C’de % 397).
• Zayıf kimyasallara dayanıklıdır.
• Yüzeylerde teneffüs imkanı sağlar.
(Su buharı geçirgenliği: 24 saat sonra 23°C’de % 65 nemde 27.6 g/m² gün).
• Çekme mukavemeti; 24 saat sonra 23°C’de 24.5 kgf / cm2
, 72 saat sonra 55 kgf / cm2 dir.
• Solvent içermez.
• Dekoratiftir. Beyaz üretildiği gibi, ARS tüpleri ile renklendirilebilir(sadece 4-5 tonları) veya üzeri
aynı elastikiyet yapısına sahip sadece su bazlı boya ile boyanabilir.
TEKNĐK ÖZELLĐKLER
Şekil: Yarı akışkan sıvı
Renk: Beyaz
Yoğunluk 1,29 ± 0,05kg/lt.
Kopma uzaması en az % 600
Yapışma mukavemeti 12 kgf/cm2
UYGULAMA
Sutut; nemsiz, kuru ve temiz yüzeylere uygulanmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey üzerinde ürünün
yapışmasını engelleyecek her türlü yağ, kir, toz ve gevşek zemin temizlenmelidir. Sıva ve beton yüzeylerin,
uygulamadan önce, sabunlu ılık su ile temizlenmesi tavsiye edilir. Uygulama yapılacak yüzeylerin, göllenme
yapmayacak bir eğime(min.%5) sahip olması gerekir. Zemindeki boşluklar, çukurlar tamir harcı Stako ile
doldurulmalıdır. Yüzeyin durumuna göre Sutut % 100 oranında suyla inceltilerek bir kat astar çekilmeli ve
bunun üzerine iki kat inceltilmeden uygulanmalıdır. (Uygulama, minimum iki kat olarak yapılmalıdır.) Đkinci
kat, birinci kata 90° dik istikamette uygulanmalıdır. Yatay ve düşey birleşim noktalarında Elyaflı Sutut şerit
halinde uygulanmalıdır. Sutut, özellikle kuru havalarda +5 °C ve +35°C arasında uygulanmalıdır. Yağmur,
kar ve don gibi hava şartlarında uygulama yapılmamalıdır. Uygulanan yüzeyler en az 24 saat bu hava
koşullarından korunmalıdır. Sutut’u ARS kartelasındaki (sadece 4-5 tonlarıyla) renklerle yaklaşık olarak
renklendirmek mümkündür.

UYARI
Sutut uygulanan tüm yüzeylerin dış etkilere karşı performans ve gerekli dayanımı göstermesi için üzerinin
şap, seramik veya benzer kaplamalarla korunması gereklidir. Uygulama araçları suyla temizlenir. Uygulama
yapılırken altı düz lastik ayakkabı ile uygulama yapılması önerilir. Özellikle üzerine uydu anteni, güneş
enerjisi panelleri ve su deposu monte edilecekse ayrı bir platform yapılması önerilir.
KURUMA SÜRESĐ (20 °C % 65 HR’de)
Đlk kuruma 12 saat.
Đkinci kat 24 saat.
Tam kuruma 48 saat.
SARFĐYAT
Uygulanan yüzeyin; yapısına, pürüzlülüğüne ve gözenekliliğine bağlı olarak her kat için;
ortalama düşeyde 0,750-1 kg/m², yatayda 1-1,5 kg/m²’dir.
Verilen sarfiyatlar yaklaşık değerler olup; yüzeyin gözenek ve boşluk yapısına göre farklılıklar olacağından,
kesin sarfiyat iş bitiminde belli olacaktır.
DEPOLAMA
Nemden, dondan ve doğrudan güneş ışığından koruyarak; serin ve kuru ortamda saklanmış orijinal
ambalajında 1 yıl depolanabilir.
AMBALAJ
1kg, 3kg, 10kg, 20kg PE kova