Müşteri:Filli Boya
Deneyim: Dış Cephe Ürünleri

Muresko Silakril
ÜRÜN TANIMI
Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, silikonlu, mat yapı son kat dış cephe boyasıdır.
ÖZELLİKLERİ
Hidrofobik bağlayıcı yapısı ve silikondan elde edilen avantajları ideal şekilde birleştirerek, dış cephede ihtiyaç
duyulan özellikleri tek başına bünyesinde barındırır. Silikonun özelliklerini optimum oranda yansıtır, böylece iyi
nefes alma ve su iticilik özelliklerini bir arada sunar. Silikonun özellikleri sayesinde yüzeylerin daha az ıslanması
ve daha çabuk kuruması sağlanmıştır, böylece boyanın yüzeyden soyulup dökülmesi, çatlaması ve kabarması
engellenmiştir. Mükemmel örtme gücüne sahip Muresko Silakril, yapısında kullanılan pigmentler sayesinde
yüksek UV direncine sahiptir. Uygulandığı yüzeylere üstün aderans (yapışma) gücüyle çok iyi tutunur. Yayılma
özelliğinden dolayı kolay sürülür. Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.
UYGULANACAK YÜZEYLER
Muresko Silakril, brüt beton, düz veya pürüzlü her cins sıvalı, mineral esaslı yüzeylerde, rengini kaybetmiş
kendini taşıyabilen silikon veya akrilik esaslı eski boyalı yüzeylerde dekoratif ve koruyucu olarak güvenle
kullanılabilir.
UYGULAMA
Muresko Silakril, uygulanacak yüzeyler sağlam, temiz, kuru ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Yüzey
bozuklukları Capatect Stako Yüzey Düzeltme Harcı veya Caparol Dış Cephe Macunu ile düzeltilmeli, Muresko
Silakril Astar ile astarlandıktan sonra fırça ve rulo ile iki kat veya püskürtme ile tek kat halinde uygulanmalıdır.
Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Yeni sıvalı
yüzeylerde 4 hafta beklenmelidir. Çimento esaslı ürünlerin priz sürelerine uyulmalıdır. Boya uygulama ve kuruma
süreleri içerisinde yüzey yağıştan ve dondan korunmalı, bol esintili ve direkt güneş ışığı altında uygulama
yapılmamalıdır. Uygulama sonrasında kullanılan gereçler su ile temizlenmelidir. Kireç ve gevşek tabakalar
üzerine direkt boya uygulaması yapılmamalıdır. Astar ve her kat boya arasında 6-8 saat beklenilmesi
gerekmektedir. +30°C üzerinde hava sıcaklıklarında uygulama yapılacaksa gölge olan cephelerde uygulama
yapılmalı ve saat 11-16 arasında uygulama yapılması önerilmemektedir.
Not: Tuz kusması olan veya tuz kusması riskinin bulunduğu yüzeylerde sorunun çözülmesi için boya astarı
öncesinde 1 ölçek Disboxan 451 + 1 ölçek su karışımının fırça ile yüzeye uygulanması tavsiye edilir.
Havasız (Airless) Püskürtmede
Basınç : 140 bar
Meme Açısı : 50°
Meme Ölçüsü (inch) : 0,019’’- 0,021’’
İnceltme : %5 Hacimce
İNCELTME
En çok %15 su ile inceltilir. Dış cephe boyalarında yapılacak yüksek metrajlı işlerde ürünlerin aynı oranda
inceltilmesine, ton farkları oluşmaması için dikkat edilmelidir.
KURUMA SÜRESİ (20ºC, %65 HR’de)
İlk Kuruması : 30-60 dakika
İkinci Kat Uygulama : 6-8 saat
Son Kuruma : 24 saat
SARFİYAT
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta, 6-10 m² arasında alan
boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir.
Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.
AMBALAJ
15 L, 7,5 L, 2,5 L
Filli Boya Danışma Merkezi 444 1 222
TEHLİKE TANIMI
Xi Tahriş edicidir.
TEHLİKE UYARILARI
R 43 : Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
GÜVENLİK UYARILARI
S 2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S 23 : Buharını solumayın.
S 24/25: Göz ve cilt ile temasından sakının.
S 37 : Uygun eldiven giyin.
S 46 : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S 56 : Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.