Müşteri:Filli Boya
Deneyim:Dış Cephe Macun Ve Astarlar

Muresko Silakril Astar
ÜRÜN TANIMI
Silikon ile desteklenmiş akrilik kopolimer emülsiyon esaslı yapı son kat dış cephe astarıdır.
ÖZELLİKLERİ
Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar, boya sarfiyatını azaltır. Silikonlu yapısı sayesinde son kat silikonlu
boyalar ile bütünlük sağlar. Nefes alma özelliği sayesinde yapı içindeki nemin dışarı çıkmasını sağlar. Üzerine
gelecek boyanın yüzey tarafından farklı olarak emilmesini engeller.
UYGULANACAK YÜZEYLER
Muresko Silakril Astar, brüt beton, düz veya pürüzlü her cins sıvalı, mineral esaslı yüzeylerde, rengini kaybetmiş
kendini taşıyabilen silikon veya akrilik esaslı eski boyalı yüzeylerde astar olarak kullanılır.
UYGULAMA
Yüzey sağlam, temiz, kuru ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Muresko Silakril Astar fırça, rulo veya
püskürtme ile tek kat uygulanır. Yüzey bozuklukları Dış Cephe Macunu ile düzeltilmelidir. Uygulama esnasında
yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Astar ve her kat boya arasında 6-8 saat
beklenilmesi ve bu süre boyunca yüzeyin, don ve yağmurdan korunması gerekir. Beton, brüt beton, sıvalı
yüzeylerde priz süresine uyulmalıdır. Yeni sıvalı yüzeylerde 4 hafta beklenmelidir. Boya uygulama ve kuruma
süreleri içerisinde yüzey yağıştan ve dondan korunmalı, bol esintili ve direkt güneş ışığı altında uygulama
yapılmamalıdır. Uygulama sonrasında kullanılan gereçler su ile temizlenmelidir. +30°C üzerinde hava
sıcaklıklarında uygulama yapılacaksa gölge olan cephelerde uygulama yapılmalı ve saat 11-16 arasında uygulama
önerilmemektedir.
Not: Tuz kusması olan veya tuz kusması riskinin bulunduğu yüzeylerde sorunun çözülmesi için boya astarı
öncesinde 1 ölçek Disboxan 451 + 1 ölçek su karışımının fırça ile yüzeye uygulanması tavsiye edilir.
Havasız (Airless) Püskürtmede
Basınç : 140 bar
Meme Açısı : 50°
Meme Ölçüsü (inch) : 0.013”
İnceltme (su) : %5 (hacimce)
İNCELTME
En çok %10 oranında temiz su ile inceltilir.
KURUMA SÜRESİ (20ºC, %65 HR’de)
Son kat boya uygulaması: 6-8 saat
SARFİYAT
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 7-11 m² alan astarlanabilir.
Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın
kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.
AMBALAJ
15 L, 2.5 L
TEHLİKE TANIMI
Xi Tahriş edicidir.
TEHLİKE UYARILARI
R 43 : Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
Filli Boya Danışma Merkezi 444 1 222
GÜVENLİK UYARILARI
S 2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S 23 : Buharını solumayın.
S 24 : Cilt ile temasından sakının.
S 37 : Uygun eldiven giyin.
S 46 : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S 56 : Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin