Müşteri:Filli Boya
Deneyim:Yol İşaretleme

Filli Boya Yol Çizgi Boyası
ÜRÜN TANIMI
Yol ve kaldırım işaretlemeleri için kullanılan, klor kauçuk esaslı, aşınma dayanımı yüksek mat bir boyadır.
ÖZELLİKLERİ
Yapışma gücü yüksek, kuruması çabuk, sürtünmeye dayanıklı, renk değişimi yapmayan yüksek performanslı bir
boyadır.
UYGULANACAK YÜZEYLER
Yol çizgilerinin işaretlenmesinde asfalt yüzeylerde, kaldırım taşlarının boyanmasında ve otopark
işaretlemelerinde kullanılır. Beton yüzeylerde kullanılacaksa, betonun uygulamadan en az 1 ay önce dökülmüş
olması yüzeyinin çentiklenerek pürüzlendirilmesi ve uygulamanın mutlaka havasız püskürtme (airless) ile
yapılması gereklidir. Eski boyalı yüzey (su bazlı yol çizgi boyası vb.) üstüne uygulamalarda mutlaka bir miktar
deneme yapılması tavsiye edilir.
UYARI: Helikopter perdah makinesi ile yüzeyi düzeltilmiş parlak betonda ve daha önce epoksi kaplama bulunan
yüzeylerde kullanılmamalıdır.
UYGULAMA
Filli Boya Yol Çizgi Boyası, uygulamasından önce yüzey alanı mutlaka toz, kir, mıcır vb. malzemelerden
arındırılmalıdır ve yüzey tamamen kuru olmalıdır. Kaldırım taşlarının boyanması uygulamalarında öncelikli
olarak kırık, eksik kısımlar düzeltilmeli veya değiştirilmelidir. Yol çizgilerinin işaretlenmesi uygulamalarında
mümkün olduğunca gevşek zemin, aşınmış agregalı yüzeyler üzerine uygulama yapılmamalıdır. Uygulama,
yağış ve esinti olmayan çevre koşullarında ortamın ve asfaltın sıcaklığı minimum 15ºC ve bağıl rutubeti
maksimum %85 olmak şartıyla temiz ve kuru asfalt yüzeye tatbik edilerek yapılmalıdır. Ürün, sert kurumasını
tamamlamadan (25ºC’de 45 dakika) yaya ve araç trafiğinden korunmalıdır. Cam kürecik uygulanacaksa, cam
kürecikler boyaya herhangi bir kaynaktan gelen ışığa doğru açıda yansıtarak parlaklığın dolayısı ile de özellikle
gece görüşlerinde yol emniyetinin sağlanması amacıyla uygulama aşamasında, boya uygulandıktan hemen
sonra eklenmelidir. Malzeme yola ilk uygulandığında, cam kürecikler görünmez durumdadır. Ancak bir süre
sonra trafiğin aşındırması ile ortaya çıkarlar. Zaman içerisinde yansıtıcılık görevine devam ederler ve yol
çizgileri parlak bir görünüm alır. Parlak yüzeylerin uygulamadan önce kesinlikle pürüzlendirilmesi gereklidir.
İdeal yüzey performansı için, ürüne cam kürecik ilave edilmeli ve uygulama mutlaka havasız (airless)
sistemlerle yapılmalıdır. Airless sistemlerde 319 meme kullanılması ve atımın 130-140 barda atılması önerilir,
bununla birlikte mutlaka deneme yapılması ve buna göre devam edilmesi uygun olacaktır.
Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı
yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.
İNCELTME
Uygulama araçlarına bağlı olarak %10-20 arası Filli Boya Yol Çizgi Boyası Tineri ile inceltilir. Tüm
uygulamalardan önce hava durumu, yol kapaması şartlarına göre değişebilen kuruma süresini, boyanın
inceltme oranını belirlemek amacıyla bir miktar deneme yapılması faydalı olacaktır.
Farklı marka tinerlerle yapılacak inceltmelerde yüzeyde kabarma, büzüşme, çatlama ve kuruma problemleri
oluşabileceği unutulmamalıdır.
KURUMA SÜRESİ (20ºC, %65 HR’de)
Dokunma kurumasını yaklaşık 15 dakikada tamamlar. Son kuruması (trafiğe açılma süresi) yaklaşık olarak 45
dakikadır (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).
SARFİYAT
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 550 mikron kuru film tabakası kalınlığı için
yaklaşık 1 Litre ile tek katta 3 m2
alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
PARLAMA NOKTASI
<23ºC DEPOLAMA Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak saklanabilir. Ambalajın içinde bakiye kaldığı zaman kalan boyayı en güvenli şekilde saklamak için, boyanın üstü tamamen kaplanana kadar kullanılan tinerden ilave edilmeli ya da ambalajın kapağı sıkıca kapatılıp, 1-2 kez 180° çevirip düzeltilmelidir. Filli Boya Danışma Merkezi 444 1 222 AMBALAJ 25 Kg, 20 Kg TEHLİKE TANIMI Xn Zararlı F Kolay alevlenir. TEHLİKE UYARILARI R 11: Kolay alevlenir. R 63: Doğmamış çocuğa zarar verme olası riski. R 65: Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir. R 67: Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. GÜVENLİK UYARILARI S 1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin. S 9: Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin. S 36/37/39: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın. S 45: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun (Mümkünse etiketi gösterin). S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin. S 53: Maruziyetten sakının, kullanmadan önce özel kullanma talimatını elde edin. S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.