Müşteri:Filli Boya
Deneyim:Sentetik Ürün Grubu

Filli Boya Yağlı Boya-Sera Antipası®
ÜRÜN TANIMI
Sentetik alkid reçine esaslı pas önleyici antikorozif yüzey astarıdır.
ÖZELLİKLERİ
Alkid ve pas önleyici antikorozif yapıdaki pigmentlerin özel kombinasyonu ile demir-çelik-sac yüzeyleri
paslanmaya karşı korur, uygulanan yüzeyle çok iyi aderans oluşturur.
UYGULANACAK YÜZEYLER
Her türlü demir-çelik-sac yüzeylerin korozyonuna engel olmak için kullanılır.
UYGULAMA
Filli Boya Yağlı Boya-Sera Antipası®
uygulanacak demir-çelik-sac yüzeyler ilk defa antipas ile boyanacak ise
iyice zımpara yapıldıktan sonra, yüzeydeki yağ ve kirlilikler Caparol Sentetik Tiner’e batırılmış üstüpü ile iyice
silinmelidir. Daha önce boyanmış ve pas belirtileri gösteren demir-çelik-sac yüzeyler ise, tel fırça veya zımpara
ile demir-çelik-sac yüzeye kadar temizlenmeli ve Caparol Sentetik Tiner’e batırılmış üstüpü ile yüzey tozu
alındıktan sonra antipas uygulaması yapılmalıdır. 24 saat aralıkla iki kat uygulama yapılmalıdır. Fırça, rulo veya
püskürtme yöntemi ile uygulanabilir. Uygulama yapılacak ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.
Aktif koruma amacıyla iki kat ve her katta farklı renk kullanarak uygulama yapılması önerilir. Airless
uygulamalarda istenen film kalınlığı kontrol edilmek kaydıyla, tek kat uygulanır. Kullanılan gereçler,
uygulamadan hemen sonra Caparol Sentetik Tiner ile temizlenmelidir.
Havasız (Airless) Püskürtmede:
Basınç:140 bar
Meme Açısı:50°
Meme Ölçüsü (inch): 0.013”
İnceltme: %10-15
İNCELTME
Fırça ve rulo ile uygulamalarda %5-10 oranında Caparol Sentetik Tiner ile inceltilerek iki kat uygulanır.
Püskürtme ile %10-15 oranında Caparol Sentetik Tiner ile inceltilerek tek kat uygulanır. Farklı marka tinerlerle
yapılacak inceltmelerde yüzeyde kabarma, büzüşme, çatlama ve kuruma problemleri oluşabileceği
unutulmamalıdır.
KURUMA SÜRESİ (20ºC, % 65 HR’de)
Dokunma Kuruması: 1-2 saat
İkinci Kat Uygulama: 6-8 saat
Sertleşme Kuruması: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).
SARFİYAT
Tek katta 1 Litre ile yüzeye ve uygulama metoduna bağlı olarak 12-14 m
2
alan kaplanabilir (45±10 µm kuru film
kalınlığında). Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
PARLAMA NOKTASI
36ºC
DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak saklanabilir. Ambalajın
içinde bakiye kaldığı zaman kalan boyayı en güvenli şekilde saklamak için, boyanın üstü tamamen kaplanana
kadar kullanılan tinerden ilave edilmeli ya da, ambalajın kapağı sıkıca kapatılıp, 1-2 kez 180° çevirip
düzeltilmelidir.
AMBALAJ
20 Kg (12.4 Litre)
Filli Boya Danışma Merkezi 444 1 222
TEHLİKE TANIMI
Xn Sağlığa zararlıdır.
TEHLİKE UYARILARI
R 10: Alevlenir.
R 65: Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.
GÜVENLİK UYARILARI
S 1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
S 13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
S 23: Gaz / Duman / Buhar / Aerosollerini solumayın.
S 36: Uygun koruyucu giysi giyin.
S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.