Müşteri:Filli Boya
Deneyim:Macun ve Astarlar

ÜRÜN TANIMI
Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, kolay uygulanabilen, pratik, iç cephe yüzey düzeltme macunudur.
ÖZELLİKLERİ
Daha önce boyanmış ve kabarmış iç yüzeylerin temizlenmesiyle oluşan boşlukların doldurulmasında ve mevcut
hataların giderilmesinde fiziksel dayanımlı dolgu görevi görür. Esneme kabiliyeti nedeniyle rötre çatlaklarının
boya üzerine çıkmasını önler. Su ve neme karşı dirençlidir. Çok sağlam ve eşit düzlükte bir zemin oluşturur.
Kuruduktan sonra uygun astar kullanılmak şartıyla her türlü boya uygulanabilir. Emiciliği son derece azdır, boya
sarfiyatı düşüktür. Yüzeylerin teneffüs kabiliyetini engellemez. Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.
UYGULANACAK YÜZEYLER
İç cephelerdeki beton ve mineral sıvalı, eski boyalı, pürüzlü, yüzeylerin düzgün hale getirilmesi ve rötre
çatlaklarının doldurulmasında güvenle kullanılır.
UYGULAMA
Filli Boya İç Cephe Macunu kullanıma hazırdır. Uygulama öncesinde yüzeyin toz, kir ve yağdan arındırılmış
olması, kabaran kısımlar iyice kazınmalı ve yüzey kuru olmalıdır. Mineral esaslı, emiciliği çok az, tozuma
yapmayan, ham sıvalı iç yüzeylerde bir kat Alpina Astar veya Alpina Macun Astarı; yüksek emici ve tozuma
karakterli yüzeylerde bir kat Filli Boya Saten Alçı Astarı uygulandıktan sonra iç cephe macunu uygulaması
yapılmalıdır. Filli Boya İç Cephe Macunu, yüzey düzgünlüğünü sağlayıncaya kadar spatül, esnek çelik mala ile
katlar arası kurumaya dikkat edecek şeklinde uygulanmalıdır. Katlar arası kuruma süresi 2-4 saat arasıdır. 24
saat sonra zımparalanır. Uygun astar kullanılmak sureti ile her türlü boya uygulanabilir. Uygulama sırasında
ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Yeni uygulanmış macunlu
yüzey bol esinti ve güneş ışığından korunmalıdır. Kullanılan gereçlerin, işlem bittikten sonra su ile temizlenmesi
önerilir. Brüt Beton yüzeylerde kalıp yağı temizliğinden sonra, macun öncesi Filli Boya Brüt Beton Astarı ile
kullanılması önerilir.
İNCELTME
Kullanıma hazırdır.
KURUMA SÜRESİ (20ºC, %65 HR’de)
Dokunma kuruması: 1 saat
Son kuruma: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).
SARFİYAT
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre tek katta 500-1.500 gr/m
2
arasında değişir.
1 Kilogram ile tek katta 0.75-2 m
2
alan macunlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması
yapılmalıdır.
DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir.
Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.
AMBALAJ
25 Kg, 5 Kg
TEHLİKE TANIMI
Xi Tahriş edicidir.
TEHLİKE UYARILARI
R 43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
GÜVENLİK UYARILARI
S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S 23: Buharını solumayın.
S 24/25: Göz ve cilt ile temasından sakının.
S 37: Uygun eldiven giyin.
S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.