Müşteri:Filli Boya
Deneyim:Macun ve Astarlar

ÜRÜN TANIMI
Brüt beton üzerine yapılacak alçı ve çimento esaslı sıva uygulamalarından önce yüzey aderansını artırmak
amacıyla kullanılan polimer modifiye reçine esaslı iç ve dış cephe astarıdır.
ÖZELLİKLERİ
Teknik Özellikler:
Renk: Yeşil
Yoğunluk: 1,49 ± 0,05 g/ml
Kuruma Süresi: 24 saat (20ºC, %65 HR’de)
Uygulama Sıcaklığı: +5˚C ile +30˚C arası
UYGULANACAK YÜZEYLER
Brüt beton yüzeylere alçı ve çimento esaslı harç uygulanmasından önce uygulanır. Brüt beton duvar, kolon,
tavan gibi yüzeylerde aderans arttırıcı olarak kullanılır.
UYGULAMA
Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzey ürünün yapışmasını engelleyen her türlü kir, pas ve varsa kalıp
yağlarından temizlenmelidir. Yüzeydeki bozukluklar tamir edilmelidir. Yüzey kuru ve temiz olmalıdır.
Uygulama: İstenilen kıvama göre maksimum %50 oranında su ile düşük devirli bir karıştırıcı yardımı ile
karıştırılıp hazırlanarak posteki rulo ile yüzeye tek kat uygulanır. Uygulama sırasında Filli Boya Brüt Beton
Astarı belirli aralıklarla karıştırılmalıdır. Sıva ve alçı uygulaması için yüzeyin tamamen kuruması beklenmelidir
(Yaklaşık 24 saat).
UYARI:
 Uygulama sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.
 Uygulama sırasında Filli Boya Brüt Beton Astarı belirli aralıklarla karıştırılmalıdır.
İNCELTME
Rulo uygulamalarında temiz su ile maksimum %50 inceltilerek tek kat halinde uygulanması tavsiye edilir.
KURUMA SÜRESİ (20ºC, %65 HR’de)
Son kuruma: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).
SARFİYAT
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Kilogram ile tek katta ortalama 4 m2
alan
boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir.
Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.
AMBALAJ
12 Kg
TEHLİKE TANIMI
Xi Tahriş edicidir.
TEHLİKE UYARILARI
R 43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
GÜVENLİK UYARILARI
S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S 23: Buharını solumayın.
S 24/25: Göz ve cilt ile temasından sakının.
S 37: Uygun eldiven giyin.
S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.