Müşteri:Filli Boya
Deneyim: İç Cephe Yüzey Koruyucular

Capatox
ÜRÜN TANIMI
Hızlı ve derinlemesine nüfuz edebilen özelliği ile daha önce boyanmış veya boyasız yüzeylerin temizlenmesini
ve korunmasını sağlayarak, boya yapılması için uygun zemin hazırlayan bir solüsyondur.
UYGULANACAK YÜZEYLER
İç ve dış cephe mineral esaslı yüzeylerde kullanılır.
UYGULAMA
İç ve dış cephe mineral esaslı yüzey, ıslak sert kıllı bir fırça ile temizlendikten sonra kuru bir bez ile silinmelidir.
Yüzey Capatox ile kesinlikle inceltilmeden, yumuşak tüylü bir fırça ile yıkanmalıdır. Asla püskürtme şeklinde
kullanmayınız. Yüzeyin tamamen kurumasıyla üzerine astar veya boya uygulanabilir. İç cephelerde, lndekoHome
ve lndeko-W ürünleri, yüzey cinsine göre seçilen uygun astar ile astarlandıktan sonra uygulanabilir. Dış
cephelerde, uygun astarlar ile AmphiSilan, Muresko Silakril ve Betakril dış cephe düz ve grenli boya
uygulamaları yapabilirsiniz. Tüm bu uygulamalarda yüzey ve atmosfer sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında
olmasına özen gösteriniz. Kullanılan gereçler, işlem bittikten sonra su ile temizlenmelidir.
İNCELTME
Kullanıma hazırdır.
KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR’de):
Son kat boya uygulaması: 4 saat
Solvent bazlı yüzey üzerine uygulaması: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi
uzayabilir).
SARFİYAT
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre tek katta 100-200 ml/m² arasında değişir.
1 Litre ile tek katta 5-10 m
2
alan temizlenebilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir.
Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.
AMBALAJ
20 L, 4 L, 1 L
TEHLİKE TANIMI
Xi Tahriş edicidir.
TEHLİKE UYARILARI
R 43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
GÜVENLİK UYARILARI
S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S 23: Buharını solumayın.
S 24/25: Göz ve cilt ile temasından sakının.
S 37: Uygun eldiven giyin.
S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.