Müşteri:Filli Boya
Deneyim:Sentetik Ürün Grubu

Caparol TriMaXX®
İpeksi Mat® Sentetik Boya
ÜRÜN TANIMI
Aromatik solvent ve kurşun içermeyen, uygulamada ve sonrasında rahatsız edici kokularından arındırılmış,
silikon reçine esaslı, yüksek örtücülük ve beyazlıkta, yüksek silinebilirlikte, yarı mat (ipeksi mat®
) dokuda
sentetik iç cephe son kat boyasıdır.
ÖZELLİKLERİ
Tüm sentetik boyaların aksine, aromatik solvent ve kurşun içermediği için, uygulanırken ve uygulama
sonrasında yaşam alanlarında insan sağlığına zarar vermez. İçerdiği silikon reçine sayesinde yüksek
silinebilme özeliğine sahip olup, sararmaya karşı maksimum dirençtedir. Uygulandığı yüzeylerde mükemmel
örtücülük ve beyazlık verir. Taramaya müsait olup, fırça izi ve akma yapmadığından, fırça ve rulo ile rahat
uygulama sağlar. Kimyasal katkılar ve silikon reçine ile mükemmel bir yüzey oluşturur. Kuruduktan sonra
dokunma temasında yüksek kayganlık hissi verir. Bu nedenle zaman içinde toz tutma ve kirlenmeye karşı
maksimum dirençlidir. Darbelere, çizilmeye ve evlerde kullanılan kimyasal temizleme maddelerine içerdiği
silikon reçine sayesinde maksimum dayanıklıdır.
UYGULANACAK YÜZEYLER
Özellikle iç cephe beton, brüt beton, sıva, betopan, alçıpan, OSB, MDF, ahşap, demir-çelik-sac yüzeyler
üzerinde uygun astarlar ile koruma ve dekoratif amaçlı son kat boya olarak kullanılır.
UYGULAMA
Ahşap yüzeylerde (masif); Caparol Holzimprägniergrund (Ahşap Emprenye) üzerine uygulama yapılmalıdır.
Macun tamiratı gerekiyor ise Caparol Holzimprägniergrund (Ahşap Emprenye) uyguladıktan sonra Caparol
TriMaXX
®
Sentetik Astar uygulanıp Caparol Sentetik Macun ile tamiratlar yapılmalıdır. Macun uygulaması
sonrasında tekrar Caparol TriMaXX
®
Sentetik Astar ile astarlama yapılıp Caparol TriMaXX
®
İpeksi Mat®
Sentetik Boya uygulamasına geçilebilir.
Yeni sıvalı yüzeylerde; raspa, zımparalama işlemlerinden sonra Alpina Astar veya Alpina Macun Astarı üzerine
Caparol TriMaXX
® Sentetik Astar kullanılmalıdır. Eski boyalı yüzeylerde; zımpara yapılıp yüzeydeki gevşekzayıf
kendini taşıyamayan tabakalar ve tozlar temizlenerek Caparol TriMaXX
®
Sentetik Astar ile astarlama
yapılması gereklidir. Tozuma karakterli ve/veya çok emici yüzeylerde; ise (alçı, kireç, badana, özelliğini yitirmiş,
düşük kaliteli emici plastik boyalı yüzeyler, gaz beton) şeffaf karakterli astarlarımız (Alpina 1/7 Konsantre Astar,
Filli Boya Saten Alçı Astarı) ile tarama/perdahlama yapılmadan (rulo yüzeyde bir yönde, bir tur attırılarak)
uygulanmalı ve üzerine Caparol TriMaXX
®
Sentetik Astar yapılmalıdır. Bu şekilde hazırlanmış yüzeylere astar
kuruma süreleri sonunda 2 kat olarak Caparol TriMaXX
®
İpeksi Mat®
Sentetik Boya uygulaması yapılabilir.
Demir, çelik ve sac yüzeylerde; gerekli temizlik yapıldıktan sonra 2 kat halinde Caparol TriMaXX
®
Antipas
uygulaması yapılmalıdır. Galvanizli sac, alüminyum, bakır, çinko gibi metal yüzeyler üzerine Caparol Astarix
uygulaması yapıldıktan sonra Caparol TriMaXX®
İpeksi Mat®
Sentetik Boya uygulaması yapılır. Uygulama fırça,
rulo, püskürtme ile yapılabilir. Uygulama yüzey sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.
Havasız (Airless) Püskürtmede:
Basınç:120-140 bar
Meme Açısı:50°
Meme Ölçüsü (inch): 0.013”
İnceltme: %10
İNCELTME
Fırça ve rulo uygulamalarında sadece Caparol Sentetik Tiner D ile en çok %5-10 oranında inceltiniz.
Not: Standart Caparol Sentetik Tiner ile teknik olarak ürün inceltilebilir. Ancak Caparol Sentetik Tiner D’de aromatik
solventler minimize edildiğinden uygulama sonrasında rahatsız edici koku azalmış olur.
Farklı marka tinerlerle yapılacak inceltmelerde yüzeyde kabarma, büzüşme, çatlama ve kuruma problemleri
oluşabileceği unutulmamalıdır.
KURUMA SÜRESİ (20ºC, %65 HR’de)
Dokunma Kuruması: 2-3 saat
Sert Kuruması: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).
SARFİYAT
Uygulamada, yüzeyde kullanılan malzemenin cins ve emiciliğine göre 1 Litre Caparol TriMaXX
®
İpeksi Mat®
Sentetik Boya ile tek katta 15-20 m
2
yer boyanır (25±5 µm kuru film kalınlığında). Kesin sarfiyat için kontrollü
numune çalışması yapılmalıdır.
Filli Boya Danışma Merkezi 444 1 222
PARLAMA NOKTASI
36ºC
DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak saklanabilir. Ambalajın
içinde bakiye kaldığı zaman kalan boyayı en güvenli şekilde saklamak için, boyanın üstü tamamen kaplanana
kadar kullanılan tinerden ilave edilmeli ya da ambalajın kapağı sıkıca kapatılıp, 1-2 kez 180° çevirip
düzeltilmelidir.
AMBALAJ
15 Litre, 3,75 Litre, 2,5 Litre
TEHLİKE TANIMI
Xn Sağlığa zararlıdır.
TEHLİKE UYARILARI
R 10: Alevlenir.
R 65: Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.
GÜVENLİK UYARILARI
S 1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
S 13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
S 20: Kullanım sırasında yemeyin veya içmeyin.
S 45: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun (Mümkünse etiketi gösterin).
S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S 53: Maruziyetten sakının, kullanmadan önce özel kullanma talimatını elde edin.
S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.