Müşteri:Filli Boya
Deneyim:Sentetik Ürün Grubu

Caparol TriMaXX® Antipas
ÜRÜN TANIMI
Caparol TriMaXX®
Antipas; Silikon reçine esaslı, hava kurumalı, pas önleme gücü yüksek astar boyadır.
ÖZELLİKLERİ
Aktif pas önleyici antikorozif yapıdaki pigmentlerin özel kombinasyonu ile demir-çelik-sac yüzeyleri paslanmaya
karşı korur. Mat görünümlüdür. Silikon reçinesi sayesinde uygulama yüzeyi ile çok iyi aderans oluşturur. Yüksek
nem ve zor iklim şartlarına karşı dirençlidir. Üstün örtme kabiliyeti nedeniyle işçilik ve zamandan tasarruf sağlar.
UYGULANACAK YÜZEYLER
Her türlü demir-çelik-sac yüzeylerin (sanayi tesisleri, sanayi makine ve aksamları, köprüler, merdiven ve
korkuluklar) korozyonuna engel olmak için kullanılır.
UYGULAMA
Caparol TriMaXX®
Antipas uygulanacak demir-çelik-sac yüzeyler ilk defa antipas ile boyanacak ise iyice
zımpara yapıldıktan sonra, yüzeydeki yağ ve kirlilikler Caparol Sentetik Tiner’e batırılmış üstüpü ile iyice
silinmelidir. Daha önce boyanmış ve pas belirtileri gösteren demir-çelik-sac yüzeyler ise, tel fırça veya zımpara
ile demir-çelik-sac yüzeye kadar temizlenmeli ve Caparol Sentetik Tiner’e batırılmış üstüpü ile yüzey tozu
alınmalıdır.
Caparol TriMaXX
®
Antipas, yüzeye yumuşak tüylü sentetik boya fırçası veya püskürtme yöntemi ile +5°C ile
+30°C arasında uygulanmalıdır. Çabuk kuruma ve yüksek örtme gücüne rağmen, aktif koruma amacıyla iki kat
ve her katta farklı renk kullanarak uygulama yapılması önerilir. Airless uygulamalarda istenen film kalınlığı
kontrol edilmek kaydıyla, tek kat uygulanır.
Havasız (Airless) Püskürtmede:
Basınç:140 bar
Meme Açısı:50°
Meme Ölçüsü (inch): 0.013”
İnceltme: %10-20
İNCELTME
Fırça ve rulo uygulamalarında %5-10, püskürtme ile yapılan uygulamalarda %10-20 oranında Caparol Sentetik
Tiner ile inceltilir. Farklı marka tinerlerle yapılacak inceltmelerde yüzeyde kabarma, büzüşme, çatlama ve
kuruma problemleri oluşabileceği unutulmamalıdır.
KURUMA SÜRESİ (20ºC, %65 HR’de)
Dokunma Kuruması: 2-3 saat
Sert Kuruması: 8-10 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).
SARFİYAT
Caparol TriMaXX
®
Antipas’ın 1 litresi ile tek katta yüzeye ve uygulama metoduna bağlı olarak 13-15 m
2
alan
kaplanabilir. (45±10 µm kuru film kalınlığında) Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
PARLAMA NOKTASI
36ºC
DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak saklanabilir. Ambalajın
içinde bakiye kaldığı zaman kalan boyayı en güvenli şekilde saklamak için, boyanın üstü tamamen kaplanana
kadar kullanılan tinerden ilave edilmeli ya da ambalajın kapağı sıkıca kapatılıp, 1-2 kez 180° çevirip
düzeltilmelidir.
AMBALAJ
15 Litre, 2.5 Litre, 0.75 Litre
TEHLİKE TANIMI
Xn Sağlığa zararlıdır.
N Çevre için tehlikelidir.
Filli Boya Danışma Merkezi 444 1 222
TEHLİKE UYARILARI
R 10: Alevlenir.
R 51/53: Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
R 65: Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.
GÜVENLİK UYARILARI
S 1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
S 13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
S 20: Kullanım sırasında yemeyin veya içmeyin.
S 45: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun (Mümkünse etiketi gösterin).
S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S 53: Maruziyetten sakının, kullanmadan önce özel kullanma talimatını elde edin.
S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.