Müşteri:Filli Boya
Deneyim:Sentetik Ürün Grubu

Caparol Sentetik Macun
ÜRÜN TANIMI
Uygulamada ve sonrasında rahatsız edici kokusu olmayan solventlerle oluşturulmuş alkid reçine esaslı sentetik
macundur.
ÖZELLİKLERİ
Suya ve deniz şartlarına dayanıklı, çok rahat uygulanabilen çabuk kuruyan, kalın uygulamalarda çatlama
yapmayan sentetik macundur.
UYGULANACAK YÜZEYLER
İnşaatların iç ve dış yüzeylerinde, deniz araçlarında ve her türlü ahşap, metal yüzeylerde güvenle ve kolaylıkla
uygulanır.
UYGULAMA
Eski, gevşek, kabarmış yüzeyler, boya kalıntıları, beton sıva atıkları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Toz ve kirden
arındırılmış olmalıdır. Ahşap yüzeylerde yapılacak uygulamalarda budak ve reçine temizliğinden sonra ahşabın
mantar, küf ve tahta kurtlarına karşı korunmasını sağlamak için tek kat Caparol Holzimprägniergrund (Ahşap
Emprenye) uygulanır. Caparol Sentetik Macun ile doldurularak yüzey düzgünlüğü sağlanır. Eski sentetik boyalı
yüzeylerde tamir ve tesviye işlemlerinde Caparol Sentetik Macun ile düzeltme yapılmalıdır. İnceltme gerekmez.
Caparol Sentetik Macun uygulaması öncesi ve sonrasında Sentetik Astar uygulaması yapılmalıdır. Uygulama
esnasında aşırı rüzgâr ve yağmur, hava akımı olmamalıdır. Uygulamadan önce macun iyice karıştırılmalıdır.
Derin çukurlara ince katlar halinde 2-3 kat olarak uygulanmalıdır. Uygulama sonrasında 8 saat süre ile yüzey
kar, yağmur, aşırı sıcak ve darbelerden korunmalıdır. Macun uygulanmış, zımparalanmış yüzeye 18 saat sonra
Sentetik Astar uygulanabilir. Uygulama yapılan yüzey ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.
UYGULAMA ARAÇLARI
Mala, spatula ile uygulanabilir.
İNCELTME
Kullanıma hazırdır.
KURUMA SÜRESİ (20ºC, %65 HR’de)
Kat kalınlığına bağlı olarak +25°C’de 8-24 saat sonra zımparalama yapılabilir (daha yüksek bağıl nem ve düşük
sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).
SARFİYAT
1 kg ile yüzeye ve sıyırma-dolgu kalınlığına bağlı olarak yaklaşık 5-10 m2
’lik alan macunlanabilir (100µ için 230
g/m2
). Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
PARLAMA NOKTASI
36°C
DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 2 yıl saklanabilir. +5°C
ve +30°C arasında depolanmalıdır. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde
kapatınız.
AMBALAJ
3 kg, 0.800 kg, 0.400 kg
TEHLİKE TANIMI
Xn Sağlığa zararlıdır.
TEHLİKE UYARILARI
R 10: Alevlenir.
R 43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
R 48/22: Zararlı: Uzun süreli yutulması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
R 65: Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.
Filli Boya Danışma Merkezi 444 1 222
GÜVENLİK UYARILARI
S 1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
S 24: Cilt ile temasından sakının.
S 37/39: Uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
S 45: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun (Mümkünse etiketi gösterin)
S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S 53: Maruziyetten sakının, kullanmadan önce özel kullanma talimatını elde edin.
S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.