Müşteri:Filli Boya
Deneyim:Sentetik Ürün Grubu

ÜRÜN TANIMI
Termoplastik reçine esaslıdır. Boyalı ya da boyasız yüzeylerdeki is, nikotin, yağ, rutubet, grafitti (boya,
mürekkep, keçeli/mumlu kalem, ruj vs) gibi lekeleri ve yangın izlerini mükemmel bir şekilde kapatarak, lekelerin
tekrar yüzeye çıkmasını önleyen, mat iç cephe boyasıdır.
ÖZELLİKLERİ
Fazla yüzey hazırlığı gerektirmeden, her tür yüzeye uygulanabilir. Rutubet lekelerine, küfe ve dökülmeye karşı
dayanıklıdır. Su ve deterjan ile silinebilir. Beyazlığını korur, zamanla sararmaz. Kurşun içermez, sağlığa zararlı
değildir. Aromatsız olduğu için rahatsız edici kokusu yoktur. Uygulamadan kısa bir süre sonra, boyanan alan
kullanılabilir.
UYGULANACAK YÜZEYLER
İç cephede, her tür boyalı ya da boyasız yüzeye (duvar/tavan) rahatlıkla uygulanabilir.
UYGULAMA
Uygulama yapılacak yüzey üzerindeki kabarmış dokular zımparalanarak temizlenmeli, eski alkid esaslı boyalar
zımparalanmalı yüzey hataları düzeltilmelidir. Caparol Kapatan fırça ya da rulo ile inceltilmeden iki kat olarak
uygulama yapılır. Çok kirli yüzeylerde 3.kat uygulama gerekebilir. Caparol Kapatan üzerine su bazlı boya
uygulanacaksa yüzeye hafif bir zımpara yapıldıktan sonra Alpina Astar uygulanmalıdır. Daha sonra su bazlı
boya uygulamasına geçilmelidir. Caparol Kapatan üzerine solvent bazlı boya direkt olarak uygulanabilir.
İNCELTME
Kullanıma hazırdır.
KURUMA SÜRESİ (20ºC, %65 HR’de)
Dokunma kurumasını 1-2 saatte tamamlar. Katlar arası 8 saat beklenmelidir (daha yüksek bağıl nem ve düşük
sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).
SARFİYAT
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 5-7 m
2
alan boyanabilir.
Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
PARLAMA NOKTASI
36ºC
DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak saklanabilir. Ambalajın
içinde bakiye kaldığı zaman kalan boyayı en güvenli şekilde saklamak için, ambalajın kapağını sıkıca
kapattıktan sonra, 1-2 kez yan yatırarak boyayı çalkalayın.
AMBALAJ
2.5 Litre, 0.75 Litre, 0.25 Litre
TEHLİKE TANIMI
Xn Sağlığa zararlıdır.
TEHLİKE UYARILARI
R 10: Alevlenir.
R 65: Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.
GÜVENLİK UYARILARI
S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S 13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
S 20: Kullanım sırasında yemeyin veya içmeyin.
S 23: Gaz/Duman/Buhar/Aerosollerini solumayın.
S 25: Göz ile temasından sakının.
S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.