Müşteri:Filli Boya
Deneyim:Sentetik Ürün Grubu

Caparol Boya Sökücü
ÜRÜN TANIMI
Solvent bazlı, çok kuvvetli bir boya sökücüdür.
UYGULANACAK YÜZEYLER
Solventli ve su bazlı boyaların yüzeyden temizlenmesi amacıyla duvar, ahşap, beton, brüt beton, mdf, betopan,
demir, çelik, alçı ve alçıpan yüzeylerde kullanılır. Alçı ve alçıpan üzerinde uygulama yaparken yüzeye dikkat
edilmeli, gerekirse yüzey temizliği sonrasında yoklama işlemi yapılmalıdır.
UYGULAMA
Yüzeyden sökülecek boyanın üzerine fırça ile sürülür. 3-5 dakika beklenmelidir. Kabaran boya yüzeyden spatül
yardımıyla uzaklaştırılır. Yeniden boyama işleminden önce yüzey iyice temizlenmelidir. Çok katlı boyalı yüzeyler
için her katta ayrı ayrı sürülmesi gereklidir. +5°C ile +30°C arasında uygulayınız. Özellikle sıcak havalarda
uygulama yaparken ambalajın açılması esnasında kapak yüze doğru tutulmadan açılmalı ve buharından
korunmak için mutlaka maske kullanılmalıdır.
Not: Uygulanacak yüzeyler açıklaması dışındaki alanlarda uygulama yapmadan önce mutlaka küçük bir
numune yapılması gerekli olup sorumluluk tüketiciye ait olacaktır. Özellikle sıcak havalarda uygulama yaparken,
ambalajın açılması esnasında kapak yüze doğru tutulmadan açılmalı ve buharından korunmak için mutlaka
maske kullanılmalıdır.
İNCELTME
Kullanıma hazırdır.
SARFİYAT
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 4-5 m
2
alan sökülebilir.
Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
PARLAMA NOKTASI
<20°C DEPOLAMA Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 2 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız. UYARILAR Yanıcıdır. Göz ve deriye temas ettirmeyiniz. Buharını solumayınız. Kullandıktan sonra ambalajı sıkıca kapatınız. AMBALAJ 0.830 Litre (1 kg) ve 0.415 Litre (0.5 kg) teneke ambalaj TEHLİKE TANIMI T Zehirlidir. F Kolay alevlenir. TEHLİKE UYARILARI R 11: Kolay alevlenir. R 20/21/22: Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır. R 39/23/24/25: Toksik: Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilerin görülme tehlikesi. R 40: Kanserojenik etki için sınırlı delil. GÜVENLİK UYARILARI S 1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin. S 7/9: Kabı sıkıca kapalı halde ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edin. S 13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. S 36/37/39: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın. S 45: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun (Mümkünse etiketi gösterin). S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin. Filli Boya Danışma Merkezi 444 1 222 S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.