Müşteri:Filli Boya
Deneyim:Sentetik Ürün Grubu

Caparol Astarix
ÜRÜN TANIMI
Alkid reçine esaslı, mükemmel yapışma özelliğine sahip, hızlı kuruyan, ipeksi mat parlaklıkta astar boyadır.
ÖZELLİKLERİ
• Demir ve çelik yüzeyler için korozyon önleyicidir (DIN 18363’e göre).
• Çabuk kuruma özelliğine sahiptir. Uygulamadan 3-4 saat sonra üzerine son kat boya uygulanabilir.
• Üstüne su veya solvent bazlı boya uygulanabilir.
• Uygulandığı yüzeye mükemmel yapışır.
• Nitro incelticilere (selülozik vernikler için kullanılan inceltici) dayanıklıdır.
• Hava şartlarına dirençlidir.
• Aromat ve Kurşun içermez.
UYGULANACAK YÜZEYLER
İç ve dış cephelerde demir, çelik, alüminyum, çinko (galvanizli yüzeyler), sert PVC, bakır, ahşap ve çeşitli ahşap
ürünlerinden yapılan yüzeylerde kullanılabilir.
UYGULAMA
Ahşap Yüzeylerde; Eğer yüzeyde reçine ve budak varsa selülozik tiner ile temizlenmeli daha sonra yüzey
zımparalanmalıdır. Ham ahşap yüzeylere, Caparol Astarix’ten önce Caparol Holzimprägniergrund (Ahşap
Emprenye) yapılması önerilir. Uygulamada, sert ağaçlar için ağaçtaki nem oranı ortalama %12’yi, yumuşak
ağaçlar için %15’i geçmemelidir. İç ve dış cephelerde tek kat uygulama yapılabilir.
Çinko (galvanizli yüzeyler), Sert PVC, Alüminyum, Bakır Yüzeylerde; PVC yüzeylerde uygulama öncesi
zımpara yapılması gereklidir. Diğer yüzeylerde ise yüzeyin durumuna bağlı olarak zımpara yapılmalıdır. Daha
sonra yüzey toz, kir ve yağ tabakasından arındırılmalıdır. Dış cephelerdeki çinko yüzeylere 2 kat Caparol
Astarix uygulama yapılması önerilir.
Demir ve Çelik Yüzeylerde; Uygulama yüzeyi yağ, kir, pas ve kendini taşıyamayan eski boya kalıntılarından
temizlenmelidir. İç cephelerdeki uygulamalarda 1 kat, dış cephede ise 2 kat Caparol Astarix uygulanması
önerilir.
Tüm yüzeylerdeki uygulamalar için; hava ve yüzey sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında ve bağıl nem %80’den
düşük olmalıdır. Uygulama fırça, rulo ve pistole ile yapılabilir.
Havasız (Airless) Püskürtmede:
Basınç:150 bar
Meme Açısı:50°
Meme Ölçüsü (inch): 0.013”
İnceltme: %5-15
İNCELTME
Fırça-rulo ile uygulamalarda, maksimum %5 oranında Caparol Sentetik Tiner D ile inceltilir. Pistole uygulaması
için, yüksek basınçta %5-15 Caparol Sentetik Tiner D ile inceltilip, 3-4 bar basınçta uygulama yapılması önerilir.
Not: Ürün, standart Caparol Sentetik Tiner ile teknik olarak inceltilebilir. Ancak Caparol Sentetik Tiner D’de
aromatik solventler minimize edildiğinden uygulama ve sonrasında rahatsız edici koku azalmış olur.
Farklı marka tinerlerle yapılacak inceltmelerde yüzeyde kabarma, büzüşme, çatlama ve kuruma problemleri
oluşabileceği unutulmamalıdır.
KURUMA SÜRESİ (20ºC, %65 HR’de)
Dokunma Kuruması: 45 dakika
Sert Kuruması: 3-4 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).
SARFİYAT
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 10-11 m2
alan
astarlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
PARLAMA NOKTASI
62ºC
Filli Boya Danışma Merkezi 444 1 222
DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak saklanabilir. Ambalajın içinde
bakiye kaldığı zaman kalan boyayı en güvenli şekilde saklamak için, boyanın üstü tamamen kaplanana kadar kullanılan
tinerden ilave edilmeli ya da, ambalajın kapağı sıkıca kapatılıp, 1-2 kez 180° çevirip düzeltilmelidir.
AMBALAJ
2.5 Litre, 0.75 Litre
TEHLİKE TANIMI
Xn Sağlığa zararlıdır.
N Çevre için tehlikelidir.
TEHLİKE UYARILARI
R 10: Alevlenir.
R 51/53: Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
R 65: Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.
GÜVENLİK UYARILARI
S 1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
S 13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
S 20: Kullanım sırasında yemeyin veya içmeyin.
S 45: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun. (Mümkünse etiketi gösterin.)
S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S 53: Maruziyetten sakının, kullanmadan önce özel kullanma talimatını elde edin.
S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.