Müşteri:Filli Boya
Deneyim:Dış Cephe Macun Ve Astarlar

Betakril Astar
ÜRÜN TANIMI
Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı yapı son kat dış cephe astarıdır.
ÖZELLİKLER
Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar, boya sarfiyatını azaltır. Taze beton yüzeyinde oluşan karbonatların
boyayı bozup kabartmasını önler.
UYGULANACAK YÜZEYLER
Mineral esaslı, emici yüzeylerde ilk defa yapılacak boya uygulamalarından önce ve eski boyalı yüzeyler üzerine
yapılacak uygulamalardan önce kullanılması önerilir.
UYGULAMA
Betakril Astar; fırça, rulo veya püskürtme ile tek kat uygulanır. Uygulama esnasında yüzey ve hava sıcaklığının en
az +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat ediniz. Yüzey bozuklukları Dış Cephe Macunu ile düzeltilmelidir. Astar
ve her kat boya arasında 6-8 saat beklenilmesi ve bu süre boyunca yüzeyin, don ve yağmurdan korunması gerekir.
Beton, brüt beton, sıvalı yüzeylerde priz süresine uyulmalıdır. Yeni sıvalı yüzeylerde 4 hafta beklenmelidir. Boya
uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey yağıştan ve dondan korunmalı, bol esintili ve direkt güneş ışığı
altında uygulama yapılmamalıdır. Uygulama sonrasında kullanılan gereçler su ile temizlenmelidir. Kireç ve gevşek
tabakalar üzerine direkt boya uygulaması yapılmamalıdır. +30°C üzerinde hava sıcaklıklarında uygulama
yapılacaksa gölge olan cephelerde uygulama yapılmalı ve saat 11-16 arasında uygulaması önerilmemektedir.
Not: Tuz kusması olan veya tuz kusması riskinin bulunduğu yüzeylerde sorunun çözülmesi için boya astarı
öncesinde 1 ölçek Disboxan 451 + 1 ölçek su karışımının fırça ile yüzeye uygulanması tavsiye edilir.
Havasız (Airless) Püskürtmede
Basınç : 140 bar
Meme Açısı : 50°
Meme Ölçüsü (inch) : 0.013”
İnceltme (su) : %5 hacimce
İNCELTME
En çok %10 oranında temiz su ile inceltilir.
KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR’de)
Son kat boya uygulaması: 6-8 saat
SARFİYAT
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 7-11 m² alan astarlanabilir.
Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın
kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.
AMBALAJ:
15 L, 2.5 L
TEHLİKE TANIMI
Xi Tahriş edicidir.
TEHLİKE UYARILARI
R 43 : Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir
GÜVENLİK UYARILARI
S 2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S 23 : Buharını solumayın.
S 24 : Cilt ile temasından sakının.
S 37 : Uygun eldiven giyin.
Filli Boya Danışma Merkezi 444 1 222
S 46 : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.