Müşteri:Filli Boya
Deneyim:Dış Cephe Ürünleri

Betakril
ÜRÜN TANIMI
Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, pigment ve dolgu sistemiyle geliştirilmiş mat, yapı son kat dış cephe boyasıdır.
ÖZELLİKLERİ
Yüksek örtme gücüne sahip Betakril, yapısında kullanılan pigmentler sayesinde UV direncine sahiptir. Uygulandığı
yüzeylere üstün aderans (yapışma) gücüyle çok iyi tutunur. Atmosfer koşullarına, kirliliğe, güneş ışınlarına
dayanıklıdır. Uygulandığı yüzeylere yayılma özelliğinden dolayı kolay sürülür. Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.
Nefes alma özelliği sayesinde yüzeyde oluşan nemin dışarı çıkabilmesini sağlar.
UYGULANACAK YÜZEYLER
Sıva, serpme sıva, tarak mozaik, silme mozaik, beton, brüt beton, betopan, mdf, osb, rengini kaybetmiş kendini
taşıyabilen eski boyalı, terasit tipi yüzeylere uygulanabilir.
UYGULAMA
Yüzeyin sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olduğu kontrol edilmelidir. Yüzey düzeltme ve
tamiratları gerekli olduğu durumlarda Filli Boya Stako veya Dış Cephe Macunu ürün etiket bilgilerine uygun olarak
kullanılmalıdır. Betakril uygulamasından önce Betakril Astar uygulanmalıdır. Astar kuruduktan sonra Betakril iki kat
olarak fırça, rulo veya tek kat püskürtme ile cepheye uygulanır. Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının +5°C ile
+30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Yeni sıvalı yüzeylerde 4 hafta beklenmelidir. Çimento esaslı ürünlerin
priz sürelerine uyulmalıdır. Boya uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey yağıştan ve dondan korunmalı, bol
esintili ve direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır. Uygulama sonrasında kullanılan gereçler su ile
temizlenmelidir. Kireç ve gevşek tabakalar üzerine direkt boya uygulaması yapılmamalıdır. Astar ve her kat boya
arasında 6-8 saat beklenilmesi gerekmektedir. +30°C üzerinde hava sıcaklıklarında uygulama yapılacaksa gölge
olan cephelerde uygulama yapılmalı ve saat 11-16 arasında uygulama yapılması önerilmemektedir.
Not: Tuz kusması olan veya tuz kusması riskinin bulunduğu yüzeylerde sorunun çözülmesi için boya astarı
öncesinde 1 ölçek Disboxan 451 + 1 ölçek su karışımının fırça ile yüzeye uygulanması tavsiye edilir.
Havasız (Airless) Püskürtmede
Basınç :140 bar
Meme Açısı : 50 °C
Meme Ölçüsü (inch) : 0.019”-0.021”
İnceltme : % 5
İNCELTME
En çok %15 oranında temiz su ile inceltilir. Dış cephe boyalarında yapılacak yüksek metrajlı işlerde ürünlerin aynı
oranda inceltilmesine, ton farkları oluşmaması için dikkat edilmelidir.
KURUMA SÜRESİ (20ºC, %65 HR’de)
İlk Kuruması : 1 saat
İkinci Kat Uygulama : 12 saat
Son Kuruma : 24 saat
SARFİYAT
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta, 6-10 m² arasında alan
boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın
kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.
AMBALAJ
15 L
TEHLİKE TANIMI
Xi Tahriş edicidir.
TEHLİKE UYARILARI
R 43 : Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
Filli Boya Danışma Merkezi 444 1 222
GÜVENLİK UYARILARI
S 2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S 23 : Buharını solumayın.
S 24 : Cilt ile temasından sakının.
S 37 : Uygun eldiven giyin.
S 46 : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S 56 : Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf
edin / ettirin.