Müşteri:Filli Boya
Deneyim:Su Bazlı İç Cephe Ürünleri

ARS – Alpina Renklendirme Sistemi
ÜRÜN TANIMI
24 ayrı renk tüpüne sahip olan Alpina Renklendirme Sistemi’nde renk tüplerinin karıştırılması ile birbiri ile
uyumlu 144 ayrı renk elde edilir. Pürüzsüz bir görünüme ve ipeksi mat bir dokuya sahip olan ARS, sadece su
bazlı beyaz ürünleri renklendirmek amacı ile değil, tek başına da güvenle kullanılabilir. Su bazlı akrilik reçine
esaslıdır ve her uygulamada en mükemmel sonucu vermeyi sağlayan pigmentlere sahiptir. Bağlayıcılar ile
zenginleştirilmiş olup, Filli Boya Renk Standart Garantisi ile istenen her renk, her uygulamada renk tutturma
sorunu olmadan aynen elde edilir.
ÖZELLİKLERİ
 FARKLI RENKLER BİRBİRLERİ İLE KARIŞTIRILABİLİR.
 YÜKSEK KONSANTREDİR.
 BAĞLAYICI ORANI YÜKSEKTİR.
 TEK BAŞINA SÜRÜLEBİLİR.
UYGULANACAK YÜZEYLER
Binaların brüt beton, sıvalı, macunlu, ahşap ve mineral esaslı iç ve dış yüzeylerinde, dekoratif amaçlı
kullanılabilir. Su bazlı akrilik, vinil asetat, vb. gibi organik bağlayıcılı tüm boya ve kaplama ürünleri ile çimento
kireç ve silikat gibi inorganik bağlayıcılı boya ve kaplama ürünlerinin renklendirilmesinde kullanılır.
UYGULAMA
İstenilen renk tonuna ulaşmak için Filli Boya beyazı ile karıştırılır. Uygulama sırasında, yüzey ve hava sıcaklığı
minimum +5 derece olmalıdır. Çok emici yüzeylerde ve çok sıcak havalarda, astarsız uygulama kesinlikle
yapılmamalıdır.
İNCELTME
Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile %5-10 oranında inceltilebilir.
KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR’de):
İlk kurumasını 15-30 dakikada, katlar arası bekleme süresini 4-6 saatte, tam kurumasını 24 saatte tamamlar
(daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).
SARFİYAT
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre tek katta 110-160 ml/m² arasında değişir.
1 Litre ile tek katta 6-9 m
2
alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir.
Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.
AMBALAJ
0.6 L, 0.3L, 0.05 L
TEHLİKE TANIMI
Xi Tahriş edicidir.
TEHLİKE UYARILARI
R 43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
GÜVENLİK UYARILARI
S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S 23: Buharını solumayın.
S 24/25: Göz ve cilt ile temasından sakının.
S 37: Uygun eldiven giyin.
S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.
TS 5808/2012’ye uygundur.