Müşteri:Filli Boya
Deneyim:Dış Cephe Ürünleri

AmphiSilan
ÜRÜN TANIMI
Yeni nesil silikon emülsiyon esaslı, kendi kendini temizleyebilen, mat, fotokatalitik son kat dış cephe boyasıdır.
ÖZELLİKLERİ
AmphiSilan’ın yeni labirent dokusu sayesinde duvardaki nem kolayca dışarı atılır ve böylece yapı malzeme
standartlarına uygun uygulama yapıldığında boyanın dökülmesi tamamen engellenmiş olur. Ağır iklim şartlarına
karşı geliştirilen silikon bağlayıcı dolgu pigment sistemi sayesinde boya yüzeyle tamamen bütünleşir ve uzun
yıllar dayanıklı kalır. Kullanılan özel pigmentler sayesinde oluşturulan fotokatalitik merkezler, yüzeyde biriken
kirleri okside ederek parçalar ve yüzeyin temiz kalmasını sağlar. Silikon esaslı bağlayıcı sistemi ile yüksek UV
direnci sağlar. Uygulandığı yüzeylerdeki yayılma özelliğinden dolayı kolay sürülür. Zaman ve işçilikten tasarruf
sağlar. Kullanırken sıçramaz ve damlamaz.
UYGULANACAK YÜZEYLER
Sıva,serpme sıva,tarak mozaik,beton, brüt beton, betopan, mdf, osb, rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen eski
boyalı, terasit tipi yüzeylere uygulanabilir.
UYGULAMA
Yüzeyin sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olduğu kontrol edilmelidir. Kireç ve gevşek
tabakalar üzerine direkt boya uygulaması yapılmamalıdır. Yüzey düzeltme ve tamiratları gerekli olduğu
durumlarda Filli Boya Stako veya Dış Cephe Macunu ürün etiket bilgilerine uygun olarak kullanılmalıdır.
AmphiSilan uygulamasından önce AmphiSilan Astar uygulanmalıdır. Astar kuruduktan sonra AmphiSilan iki kat
olarak fırça, rulo veya tek kat püskürtme ile cepheye uygulanır. Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının +5°C ile
+30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Yeni sıvalı yüzeylerde 4 hafta beklenmelidir. Çimento esaslı
ürünlerin priz sürelerine uyulmalıdır. Boya uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey yağıştan ve dondan
korunmalı, bol esintili ve direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır. Uygulama sonrasında kullanılan
gereçler su ile temizlenmelidir Astar ve her kat boya arasında 6-8 saat beklenilmesi gerekmektedir. +30°C
üzerinde hava sıcaklıklarında uygulama yapılacaksa gölge olan cephelerde uygulama yapılmalı ve saat 11-16
arasında uygulama yapılması önerilmemektedir.
Not: Tuz kusması olan veya tuz kusması riskinin bulunduğu yüzeylerde sorunun çözülmesi için boya astarı
öncesinde 1 ölçek disboxan 451 + 1 ölçek su karışımının fırça ile yüzeye uygulanması tavsiye edilir.
Havasız (Airless) Püskürtmede
Basınç :140 bar
Meme Açısı : 50 °C
Meme Ölçüsü (inch) : 0.019”-0.021”
İnceltme : % 5
İNCELTME
En çok %15 oranında temiz su ile inceltilir. Dış cephe boyalarında yapılacak yüksek metrajlı işlerde ürünlerin aynı
oranda inceltilmesine, ton farkları oluşmaması için dikkat edilmelidir.
KURUMA SÜRESİ (20ºC, % 65 HR’ de)
Dokunma Kuruması : 1-2 saat
İkinci kat uygulama : 6-8 saat
Son Kuruma : 24 saat
SARFİYAT
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta, 6-10 m² arasında alan
boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir.
Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.
AMBALAJ
15 L, 7.5 L, 2.5 L
Filli Boya Danışma Merkezi 444 1 222
TEHLİKE TANIMI
Xi Tahriş edicidir.
TEHLİKE UYARILARI
R 43 : Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
GÜVENLİK UYARILARI
S 2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S 23 : Buharını solumayın.
S 24 : Cilt ile temasından sakının.
S 37 : Uygun eldiven giyin.
S 46 : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S 56 : Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.