Müşteri:Filli Boya
Deneyim:Dış Cephe Ürünleri

AmphiSilan-G
ÜRÜN TANIMI
Yeni nesil silikon-akrilik emülsiyon esaslı, yüksek renk dayanımı ve su iticiliğine sahip, durumat parlaklığında yapı
son kat dış cephe boyasıdır.
ÖZELLİKLERİ
AmphiSilan–G’nin özel pigment ve bağlayıcı sistemi sayesinde, canlı organik renkler, inorganik renkler gibi solmaya
karşı yüksek düzeyde direnç gösterirler. Silikon modifiyeli bağlayıcı sistemi ile yüksek UV direnci sağlanarak,
renklerin ve parlaklığın uzun süre kalıcı olması sağlanır. Bu renkler Türkiye’de ilk defa Filli Boya’nın garanti
kapsamında koruma altına alınmıştır. AmphiSilan-G ayrıca özel formülü sayesinde, özellikle diğer dış cephe
boyalarına göre, daha yüksek performans ve CO2 bariyeri oluşturması sebebiyle, özellikle brüt beton yüzeylerde
güvenle kullanılır.
AmphiSilan-G ile durumat parlaklığında yüzeyler elde edilir. Bu sağlanan optimum parlaklık sayesinde renkler daha
canlı, yüzeyler daha estetik durur. AmphiSilan-G hem uygulama açısından ustalara rahatlık sağlar hem de boyama
işlemi tamamlandıktan sonra dış cephelerde zarif bir doku oluşturur. Yüksek oranda bağlayıcı içerdiğinden CO2
(karbondioksit) bariyeri oluşturur. AmphiSilan-G, CO2 geçirimsizliği sayesinde yapı içerisinde korozyonu engeller,
betonu korur, dışarıdan gelen suyu bünyesine almaz. AmphiSilan-G ihtiva ettiği teknoloji sayesinde, boyanın yüzey
ile tamamen paralel bir şekilde esnemesini sağlar, yüzeydeki muhtemel oluşabilecek gözle görülemeyen mikro
çatlakların oluşumuna engel olur. Özel yapısı sayesinde duvardaki nem dışarı atılır ve böylece boyanın dökülmesi
engellenmiş olur. Ağır iklim şartlarına karşı geliştirilen formülasyonu sayesinde boya yüzeyle tamamen bütünleşir ve
uzun yıllar dayanıklı kalır. Uygulandığı yüzeylerdeki yayılma özelliğinden dolayı kolay sürülür. Zaman ve işçilikten
tasarruf sağlar. Uygulama sırasında sıçrama ve damlama minimum seviyede gerçekleşir.
UYGULANACAK YÜZEYLER
AmphiSilan-G Astar, brüt beton, akrilik esaslı yüzeyler ve rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen (sağlam yüzey) eski
boyalı terasit tipi yüzeyler üzerine kullanılır. Uygulama yapılacak yüzeylerde AmphiSilan-G uygulamasından önce alt
katmanda mutlaka akrilik bazlı sıva olduğundan emin olunmalıdır. Bundan sonra yüzeye AmphiSilan-G astar
uygulaması yapılmalı ve ancak ondan sonra AmphiSilan-G uygulanmalıdır.
UYGULAMA
Yüzeyin sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olduğu kontrol edilmelidir. Normal dış cephe mat
boyalara nazaran daha parlak bir yapısı vardır. Bu yapısından dolayı, yüzey hatalarını göstermesini engellemek
üzere alt zemin hazırlığı çok iyi yapılmalıdır. Yüzey düzeltme ve tamiratları gerekli olduğu durumlarda Dış Cephe
Macunu ürün etiket bilgilerine uygun olarak kullanılmalıdır. Mineral kaplama ve çimento esaslı yüzey düzeltme,
tamir, kaplama malzemeleri üzerine kullanılmaz. AmphiSilan-G uygulamasından önce AmphiSilan-G Astar
uygulanmalıdır. Astar kuruduktan sonra AmphiSilan-G iki kat olarak fırça, rulo veya tek kat püskürtme ile cepheye
uygulanır. Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Astar ve her
kat boya arasında 6-8 saat beklenilmesi ve bu süre boyunca yüzeyin, don ve yağmurdan korunması gerekir. Beton,
brüt beton, sıvalı yüzeylerde priz süresine uyulmalıdır. Yeni sıvalı yüzeylerde 4 hafta beklenmelidir. Boya uygulama
ve kuruma süreleri içerisinde yüzey yağıştan ve dondan korunmalı, bol esintili ve direkt güneş ışığı altında uygulama
yapılmamalıdır. Uygulama sonrasında kullanılan gereçler su ile temizlenmelidir. Kireç ve gevşek tabakalar üzerine
direkt boya uygulaması yapılmamalıdır. Ayrıca, AmphiSilan-G’nin kullanılabilmesi için alt zeminde kireç olmamalı, ısı
yalıtım üzerine uygulama yapılabilmesi için zeminin akrilik esaslı olması gerekmektedir. +30°C üzerinde hava
sıcaklıklarında uygulama yapılacaksa gölge olan cephelerde uygulama yapılmalı ve saat 11-16 arasında uygulama
yapılması önerilmemektedir.
Not: Tuz kusması olan veya tuz kusması riskinin bulunduğu yüzeylerde sorunun çözülmesi için boya astarı
öncesinde 1 ölçek Disboxan 451 + 1 ölçek su karışımının fırça ile yüzeye uygulanması tavsiye edilir.
Havasız (Airless) Püskürtmede
Basınç :140 bar
Meme Açısı : 50°C
Meme Ölçüsü (inch) : 0.019”-0.021”
İnceltme : % 5
İNCELTME
En çok %15 oranında temiz su ile inceltilir. Dış cephe boyalarında yapılacak yüksek metrajlı işlerde, ürünlerin aynı
oranda inceltilmesine, ton farkları oluşmaması için dikkat edilmelidir.
Filli Boya Danışma Merkezi 444 1 222
KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR’de)
Dokunma Kuruması : 1-2 saat
İkinci kat uygulama : 6-8 saat
Son Kuruma : 24 saat
SARFİYAT
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta, 6-10 m2 arasında alan
boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın
kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.
AMBALAJ
12.2 L, 2,2 L
TEHLİKE TANIMI
Xi Tahriş edicidir.
TEHLİKE UYARILARI
R 43 : Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
GÜVENLİK UYARILARI
S 2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S 23 : Buharını solumayın.
S 24/25 : Göz ve cilt ile temasından sakının.
S 37 : Uygun eldiven giyin.
S 46 : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S 56 : Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.