Müşteri:Filli Boya
Deneyim:Dış Cephe Macun Ve Astarlar

AmphiSilan Astar
ÜRÜN TANIMI
Silikon emülsiyon esaslı, pigmentli, aderans (yapışma) gücü yüksek, dış cephe boya astarıdır.
ÖZELLİKLERİ
Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar, boya sarfiyatını azaltır. Yüksek nefes alma özelliği sayesinde yapı
içindeki nemin dışarı çıkmasını sağlar. Üzerine gelecek boyanın yüzey tarafından farklı olarak emilmesini
engeller. Silikonlu yapısı sayesinde son kat silikonlu boyalar ile mükemmel bütünlük sağlar.
UYGULANACAK YÜZEYLER
Mineral esaslı, emici yüzeylerde ilk defa yapılacak boya uygulamalarından önce ve eski boyalı yüzeyler üzerine
yapılacak uygulamalardan önce kullanılması önerilir.
UYGULAMA
Yüzey sağlam, temiz, kuru ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. AmphiSilan Astar fırça, rulo veya
püskürtme ile tek kat uygulanır. Yüzey bozuklukları Dış Cephe Macunu ile düzeltilmelidir. Uygulama esnasında
yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Astar ve her kat boya arasında 6-8 saat
beklenilmesi ve bu süre boyunca yüzeyin, don ve yağmurdan korunması gerekir. Beton, brüt beton, sıvalı
yüzeylerde priz süresine uyulmalıdır. Yeni sıvalı yüzeylerde 4 hafta beklenmelidir. Boya uygulama ve kuruma
süreleri içerisinde yüzey yağıştan ve dondan korunmalı, bol esintili ve direkt güneş ışığı altında uygulama
yapılmamalıdır. Uygulama sonrasında kullanılan gereçler su ile temizlenmelidir. +30°C üzerinde hava
sıcaklıklarında uygulama yapılacaksa gölge olan cephelerde uygulama yapılmalı ve saat 11-16 arasında
uygulama yapılması önerilmemektedir.
Not: Tuz kusması olan veya tuz kusması riskinin bulunduğu yüzeylerde sorunun çözülmesi için boya astarı
öncesinde 1 ölçek Disboxan 451 + 1 ölçek su karışımının fırça ile yüzeye uygulanması tavsiye edilir.
Havasız (Airless) Püskürtmede
Basınç : 140 bar
Meme Açısı : 50°
Meme Ölçüsü (inch) : 0.013”
İnceltme (su) : %5 (hacimce)
İNCELTME
Fırça ve rulo ile uygulamalarda en çok %10 oranında temiz su ile inceltilir.
KURUMA SÜRESİ (20ºC, %65 HR’de)
Son kat boya uygulaması: 6-8 saat
SARFİYAT
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 7-11 m² alan astarlanabilir.
Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir.
Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.
AMBALAJ
15 L, 2.5 L
TEHLİKE TANIMI
Xi Tahriş edicidir.
TEHLİKE UYARILARI
R 43 : Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
Filli Boya Danışma Merkezi 444 1 222
GÜVENLİK UYARILARI
S 2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S 23 : Buharını solumayın.
S 24 : Cilt ile temasından sakının.
S 37 : Uygun eldiven giyin.
S 46 : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S 56 : Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.