Müşteri:Filli Boya
Deneyim:İç Cephe Dekoratif Boyalar

ÜRÜN TANIMI
Su bazlı, özel doku tanecikleri içeren dekoratif özellikli son kat iç cephe boyasıdır.
ÖZELLİKLERİ
Teknik Özellikler:
Renk: 64’lü kartela renkleri ColorExpress renklendirme sistemi ile renklendirilmektedir.
Yoğunluk: 1,02 g/ml
UYGULANACAK YÜZEYLER
Alpina Macun uygulaması ile alt zemin hazırlığı yapılmış ve Alpina Macun Astarı uygulanmış iç cephe yüzeylere
uygulanır.
UYGULAMA
Alpina Style® Dalgalı Doku uygulaması yapılacak yüzeylerin düzgün, sağlam, nemsiz ve kendini taşıyabilen
yüzeyler olması gerekmektedir. Yüzey mutlaka Alpina Macun ile düzgün ve pürüzsüz hale getirilmelidir. Alpina
Macun uygulandıktan 24 saat sonra zımparalanmalıdır. Nemli bir bez yardımıyla yüzeydeki zımpara tozu iyice
temizlenmeli ve macunlu yüzey üzerine Alpina Macun Astarı rulo ile sürülmelidir. Zemin hazırlığı için zayıf ve
tozuma karakterinden dolayı kesinlikle saten alçı kullanılmamalıdır.
Alpina Style® Dalgalı Doku uygulaması yapılacak alanın kenarları maskeleme bandıyla bantlanmalıdır.
Uygulama yumuşak kıl yapısına sahip plastik boya kestirme fırçası ile seçilen desenin uygulama yöntemine
göre yapılır. Uygulama yöntemine göre farklı desen elde etmek mümkündür. Alpina Style® Dalgalı Doku
kullanıma hazırdır ve ürün kesinlikle inceltilmemelidir.

Ekran Alıntısı

DALGALI DOKU UYGULAMA SEÇENEKLERİ
Alternatif 1: Dalgalı Doku Diyagonal Desen: Alpina Style® Dalgalı Doku, Alpina Style®
Efekt fırçasına alınarak
üst köşeden başlanarak birbirlerine paralel ve birbirini takip eden çizgi halinde fırça uygulaması yapılmalıdır.
Uygulamadan 5-10 dakika sonra Alpina Style®
Şeffaf Tarak aparatıyla çok fazla bastırmadan ürün ezilmeli ve
son desen hali verilmelidir.

Ekran Alıntısıw

Alternatif 2: Dalgalı Doku Dikey Çizgili Desen: Alpina Style® Dalgalı Doku, Alpina Style®
Efekt fırçasına alınarak,
üsten başlayıp aşağı yukarı birbirlerine paralel ve birbirini takip eden çizgi halinde fırça uygulaması yapılmalıdır.
Uygulamadan 5-10 dakika sonra Alpina Style®
Şeffaf Tarak aparatıyla çok fazla bastırmadan ürün ezilmeli ve
son desen hali verilmelidir.
Alternatif 3: Dalgalı Doku Yatay Çizgili Desen: Alpina Style® Dalgalı Doku, Alpina Style®
Efekt fırçasına alınarak,
üsten başlayıp aşağı yukarı birbirlerine paralel ve birbirini takip eden çizgi halinde fırça uygulaması yapılmalıdır.
Uygulamadan 5-10 dakika sonra Alpina Style®
Şeffaf Tarak aparatıyla çok fazla bastırmadan ürün ezilmeli ve
son desen hali verilmelidir.
Alternatif 4: Dalgalı Doku Karışık Desen: Alpina Style® Dalgalı Doku, Alpina Style®
Efekt fırçasına alınarak çarpı
x, + veya yarım ay şeklinde üst köşeden başlanarak uygulama yapılmalıdır. Uygulamadan 5-10 dakika sonra
yüzey temiz, yumuşak ve geniş ağızlı bir fırça yardımı ile ya da Alpina Style®
Şeffaf Tarak aparatıyla
bastırmadan hafifçe taranmalı ve son desen hali verilmelidir.

Ekran Alıntısıe

İNCELTME
Kullanıma hazırdır. İnceltilmez.
KURUMA SÜRESİ (20ºC, %65 HR’de)
İlk kuruma: 6 saat.
Son kuruma: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).
SARFİYAT
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre tek katta 290-360 ml/m2
’dir. 1 Litre ile tek
katta 2,7-3,3 m
2
yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir.
Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.
AMBALAJ
6.2 L, 2.2 L
TEHLİKE TANIMI
Xi Tahriş edicidir.
TEHLİKE UYARILARI
R 43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
GÜVENLİK UYARILARI
S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S 23: Buharını solumayın.
S 24/25: Göz ve cilt ile temasından sakının.
S 37: Uygun eldiven giyin.
S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.