Müşteri:Filli Boya
Deneyim:Macun ve Astarlar

ÜRÜN TANIMI
Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, beyaz pigmentli iç cephe astar boyasıdır.
ÖZELLİKLERİ
Son kat boyanın örtme gücünü artırır ve daha iyi yapışmasını sağlar. İnce dokulu bir astar olduğundan üzerine
gelecek AlpinaSilan ve Alpina Tek gibi su bazlı boyalar için ideal bir yüzey oluşturur. Yüzeyin emiş gücünü
azaltarak boya sarfiyatını azaltır. Renk değişimi uygulamalarında boya ve zaman tasarrufu sağlar. Bazik alkali
etkileri minimum seviyeye indirir. Su ve neme karsı dirençlidir. Yüzeylerin teneffüs kabiliyetini engellemez.
Zaman ve isçilikten tasarruf sağlar.
UYGULANACAK YÜZEYLER
Alpina Macun Astarı, beton, brüt beton, ham sıvalı yüzeyler, mdf, betopan, osb, tuğla, kendini taşıyabilen eski
boyalı (su-solvent bazlı) ve macun uygulanmış yüzeylerde uygulanır.
UYGULAMA
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kalıp yağı, kir, toz, gevşek tabakalardan temizlendikten sonra astarlama
işlemi yapılır. Eski/yeni sentetik boyalı yüzeylerden su bazlı sisteme geçmeden önce ve İpekmat-Yarımat-Parlak
su bazlı sistemlerde (astar uygulama öncesi) yüzeylerin zımpara ile matlaştırılması gerekmektedir. Çimento
esaslı sıva ve tamirat malzemelerinin priz sürelerine uyulmalıdır. Uygulama sırasında yüzey sıcaklığının +5°C ile
+30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Astar uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey dondan
korunmalıdır. Uygulamalar fırça, rulo veya airless (püskürtme) ile tek kat yapılmalıdır. Uygulama sonrasında
kullanılan gereçler su ile temizlenmelidir.
Not: Yeni sıvalı yüzeylere geniş şeffaf koli bandı yapıştırılıp çekilmelidir. Sıva tanecikleri yoğun olarak geliyorsa
raspalama, zımparalama ya da mekanik yollarla temizlik yapıldıktan sonra astar uygulamasına geçilmelidir.
Havasız (Airless) Püskürtmede:
Basınç:120-140 bar
Meme Açısı:50°
Meme Ölçüsü (inch): 0.013”
İnceltme: %5
İNCELTME
Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile %10-15 inceltilerek tek kat halinde uygulanması tavsiye edilir.
KURUMA SÜRESİ (20ºC, %65 HR’de)
İlk kuruma: 1-2 saat
Boya uygulama: 6 saat
DİKKAT: Alpina Macun Astar’ının kuruma süresi; Su bazlı boya üzerindeki uygulamalarda 6 saat, solvent bazlı
boya üzerindeki uygulamalarda 24 saattir (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi
uzayabilir).
SARFİYAT
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre tek katta 65-100 ml/m
2
arasında değişir.
1 Litre ile tek katta 10-15 m
2
alan astarlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir.
Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.
AMBALAJ
15 L, 2.5 L
TEHLİKE TANIMI
Xi Tahriş edicidir.
TEHLİKE UYARILARI
R 43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
Filli Boya Danışma Merkezi 444 1 222
GÜVENLİK UYARILARI
S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S 23: Buharını solumayın.
S 24/25: Göz ve cilt ile temasından sakının.
S 37: Uygun eldiven giyin.
S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.
Poz No
25.020/1, 25.020/2, 25.024/2, 25.034/1, 25.036/1, 25.043/1A, 25.043/2A, 25.043/4A, 25.043/4B, 25.043/4C,
25.048/1A, 25.048/1B, 25.048/3D, 25.048/3E, 25.048/3F, 25.048/4, 25.048/4A, 25.048/12A, 27.560/9,
27.560/10, 27.560/11, 27.560/12, 27.560/13, 27.560/14, 27.560/15, 27.560/16, 27.560/17, 25.043/3A
Rayiç No
04.466/1, 04.466/3
Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan
detaylar için teknik personele danışınız.
Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemez. Bu bilgilerin
değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.
Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik
Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.