Müşteri:Filli Boya
Deneyim:Macun ve Astarlar

Alpina Astar
ÜRÜN TANIMI
Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, pigmentli, solvent bazlı boyadan su bazlı boyaya geçişte astar olarak
kullanılan iç cephe astar boyasıdır.
ÖZELLİKLERİ
Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar. Boya sarfiyatını azaltır. Su ve nem geçirimini büyük ölçüde
önler. Taze beton yüzeyinde oluşan karbonatların boyayı bozup kabartmasını engeller. Alpina Renklendirme
Sistemi ile renklendirilebilir.
UYGULANACAK YÜZEYLER
Alpina Astar, brüt beton, düz veya pürüzlü her cins sıvalı, mineral esaslı yüzeylerde, rengini kaybetmiş kendini
taşıyabilen silikon veya akrilik esaslı eski boyalı yüzeylerde astar olarak kullanılır.
UYGULAMA
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kalıp yağı, kir, toz, gevşek tabakalardan temizlendikten sonra astarlama
işlemi yapılır. Eski/yeni sentetik boyalı yüzeylerden su bazlı sisteme geçmeden önce ve İpekmat-Yarımat-Parlak
su bazlı sistemlerde (astar uygulama öncesi) yüzeylerin zımpara ile matlaştırılması gerekmektedir. Çimento
esaslı sıva ve tamirat malzemelerinin priz sürelerine uyulmalıdır. Uygulama sırasında yüzey sıcaklığının +5°C ile
+30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Astar uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey dondan
korunmalıdır. Uygulamalar fırça, rulo veya airless (püskürtme) ile tek kat yapılmalıdır. Uygulama sonrasında
kullanılan gereçler su ile temizlenmelidir.
Not: Yeni sıvalı yüzeylere geniş şeffaf koli bandı yapıştırılıp çekilmelidir. Sıva tanecikleri yoğun olarak geliyorsa
raspalama, zımparalama ya da mekanik yollarla temizlik yapıldıktan sonra astar uygulamasına geçilmelidir.
Havasız (Airless) Püskürtmede:
Basınç:120-140 bar
Meme Açısı:50°
Meme Ölçüsü (inch): 0.013”
İnceltme: %5
İNCELTME
Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile %10 inceltilerek tek kat halinde uygulanması tavsiye edilir.
KURUMA SÜRESİ (20ºC, %65 HR’de)
İlk kuruma: 1-2 saat
Boya uygulama: 6 saat
DİKKAT: Alpina Astar’ın kuruma süresi; Su bazlı boya üzerindeki uygulamalarda 6 saat, solvent bazlı boya
üzerindeki uygulamalarda 24 saattir (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).
SARFİYAT
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre tek katta 90-140 ml/m
2
arasında değişir.
1 Litre ile tek katta 7-11 m
2
alan astarlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir.
Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.
AMBALAJ
15 L, 7.5 L, 2.5 L
TEHLİKE TANIMI
Xi Tahriş edicidir.
TEHLİKE UYARILARI
R 43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
GÜVENLİK UYARILARI
S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
Filli Boya Danışma Merkezi 444 1 222
S 23: Buharını solumayın.
S 24/25: Göz ve cilt ile temasından sakının.
S 37: Uygun eldiven giyin.
S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.